Μνημόσυνο για τον Ηγουμένου Άνθιμο Καλπάκη

Loading...


Επί τη συμπληρώσει εννέα μηνών από της εις Κύριον εκδημίας του αοιδίμου Ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου, Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου ΑΝΘΙΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΗ, θα τελεστεί Αρχιερατικόν Μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής Αυτού εν τη Ιερά Μονή Αρκαδίου το Σάββατον 12ην Σεπτεμβρίου 2015.

Αναλυτικά: 

 Ετικέτες