Μητρόπολη Ναυπάκτου: «Ακυρα τα μυστήρια από καθηρημένο μοναχό»

Loading...


Με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου αναφέρει πως το μυστήριο του βαφτίσματος που τέλεσε καθηρημένος μοναχός της πρώην Μονής Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου είναι άκυρα.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Ναυπάκτου αναφέρει συγκεκριμένα: «Με σειρά ανακοινώσεών της η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου γνωστοποίησε, ως ώφειλε, στους πιστούς και εν γένει στους πολίτες της Επαρχίας μας, ότι ο μοναχός Ιγνάτιος Σταυρόπουλος έχει καθαιρεθή τελεσίδικα από το Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο, την 10η Απριλίου 2014, και παρά ταύτα, μη συμμορφούμενος με την Απόφαση αυτή, εμφανίζεται έκτοτε ως Ιερέας, τελώντας «λειτουργίες», «ιεροπραξίες» και άλλα «μυστήρια» («βαπτίσεις»), ενέργειες πρωτοφανείς στα εκκλησιαστικά χρονικά.

Επειδή οι βαπτίσεις επάγονται και διοικητικές συνέπειες, το θέμα αυτό απασχόλησε τόσο την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος όσο και τον Δήμο Ναυπακτίας. Ο τελευταίος μάλιστα, ύστερα από εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του απευθύνθηκε στις αρμόδιες προϊσταμένες του για το θέμα αυτό Αρχές, ήτοι α) στο Υπουργείο Εσωτερικών Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, και β) στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Εκκλησιαστικής Διοίκησης, οι οποίες Αρχές με σχετικά έγγραφά τους αποφαίνονται, η μεν πρώτη ότι «η Υπηρεσία μας τάσσεται με τις απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου σας», η δε δεύτερη ότι «η Υπηρεσία μας τάσσεται με τις απόψεις: α. της από 30/08/2013 Γνωμοδότησης του Ειδικού παρά την Ιερά Σύνοδο Νομικού Συμβούλου, η οποία έγινε δεκτή από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, και β. τις από 6/11/2014 απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας».

Σημειωτέον, όσον αφορά τις απόψεις με τις οποίες συντάσσονται οι δύο ως άνω Διοικητικές Αρχές, ότι ο μεν Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου στην νομοκανονική γνωμοδότησή του, την οποία αποδέχθηκε η Ιερά Σύνοδος, κατέληγε ότι «κατά συνέπεια, βάπτισμα τελεσθέν από ακοινώνητο πρεσβύτερο είναι άκυρο», η δε Νομική Σύμβουλος του Δήμου, στην λεπτομερή και εμπεριστατωμένη γνωμοδότησή της με την οποία επίσης συντάσσονται οι δύο ως άνω διοικητικές Αρχές, κατέληγε ότι «ορθώς ΔΕΝ αποδεχτήκατε ως Δήμος την με αριθμό 17/2-10-2014 Δήλωση Βαπτίσεως, γιατί αυτή ΔΕΝ συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου (…) πέραν και του τυπικού ελαττώματος της ελλείψεως σφραγίδος της Ιεράς Μητροπόλεως στη Δήλωση αυτή, αλλά της ύπαρξης σφραγίδος ενός Ν.Π.Ι.Δ (Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου) και δη Σωματείου(!)».

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι:

Επιβεβαιώνονται πλήρως οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις και η υπεύθυνη θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου επί του εν λόγω θέματος.
Καθίσταται υπόλογος ο ακοινώνητος και καθηρημένος μοναχός έναντι της Εκκλησίας, της Ελληνικής Δικαιοσύνης και της κοινωνίας της Ναυπάκτου, ιδίως έναντι των συμπολιτών μας, οι οποίοι αγνόησαν τις υπεύθυνες ανακοινώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και δυστυχώς συνέπραξαν στην τέλεση ακύρων «μυστηρίων» εκ μέρους του ακοινωνήτου και καθηρημένου μοναχού.

Καθηκόντως και πάλι ενημερώνουμε τους τελευταίους ότι τα τελεσθέντα αυτά «μυστήρια» είναι άκυρα τόσο από εκκλησιαστικής επόψεως, όσο και από διοικητικής επόψεως, αφού δεν επάγονται ουδεμία έννομη συνέπεια.

Τα ως άνω γνωστοποιούνται και πάλι από την Ιερά Μητρόπολή μας, ως υπεύθυνης Εκκλησιαστικής Αρχής και ενδιαφερόμενης να προφυλάξη τους πιστούς και εν γένει τους πολίτες της επαρχίας μας από ανίερες, παράνομες, παραπλανητικές και ανεύθυνες πράξεις και ενέργειες του καθηρημένου μοναχού Ιγνάτιου Σταυρόπουλου και των συμπραττόντων μοναχών της πρώην Μονής Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου».Ετικέτες