Κυριακή των Βαΐων στην Ι.Μ. Πατρών με τιμή στον Εθνομάρτυρα παπα – Γιώργη(ΦΩΤΟ)

Loading...


Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η Κυριακή των Βαίων.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Αλεξιωτίσσης, εν πληθούση Εκκλησία.

Στον Ιερό Ναό λειτουργεί την Κυριακή των Βαίων κάθε χρόνο ο Σεβασμιώτατος, προκειμένου να τιμάται η μνήμη του Εθνομάρτυρος Ιερέως Γεωργίου, Εφημερίου του ως είρηται Ιερού Ναού, ο οποίος εσφαγιάσθη υπό των Τούρκων, την Κυριακή των Βαίων του 1821, μπροστά στην Αγία Τράπεζα, την ώρα που τελούσε την Θεία Λειτουργία. Ο Σεβασμιώτατος ανεφέρθη στη σφαγή των Πατρινών εκείνη την ημέρα στην συγκινητική θυσία του παπα- Γιώργη και στην ηρωική μορφή της παπαδιάς του Εθνομάρτυρος Ιερέως, η οποία περιήλθε χώρες και χωριά για να βρη τα τρία παιδιά της που τα πούλησαν οι Τούρκοι στα σκλαβοπάζαρα.

Αυτές οι μανάδες κράτησαν το Έθνος, αυτές οι ηρωίδες, με πίστη στο Θεό και αγάπη προς την Πατρίδα, στήριξαν το υπόδουλο Γένος στα πικρά χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, είπε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος.

Κατάφερε να βρη ένα τον Κωνσταντή, τον εξαγόρασε και τον έφερε πίσω στην Πάτρα.

Ο Κωνσταντής γράφει προς την Ελληνική Κυβέρνηση:

«Προς την επί των αγώνων Σεβαστήν Επιτροπήν διά του Κυρίου Νομάρχου Αχαιοήλιδος.

«Ο ευσεβάστως υποσημειούμενος Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, αναφέρω ταπεινώς ότι, κατά το έτος 1821, καθ’ ην εποχήν οι Έλληνες έλαβον τα όπλα κατά των Οθωμανών, ο πατήρ του υποφαινομένου Γεώργιος Ιερεύς, εφονεύθη παρά των Αγαρηνών, ενώ ετέλει την Θείαν Μυσταγωγίαν εν τω ενταύθα Ιερώ Ναώ της Αλεξιωτίσσης, ότι ο υποφαινόμενος και έτεροι δύο αδελφοί μου αιχμαλωτίσθησαν παρά των Αγαρηνών και ότι τρέξασα η μήτηρ ημών εις διάφορα του Οθωμανικού Κράτους μέρη, μόλις ηδυνήθη να σώση και να λάβη τον υποφαινόμενον, μη δυνηθείσα ουδόλως ν’ ανεύρη τους ετέρους δύο αδελφούς μου και εισέτι μένουσι εν αιχμαλωσία αγνοουμένου του τόπου της διαμονής των, ως προκύπτει εκ του συννημένου πιστοποιητικού πολιτών μαρτυρούντων τ’ ανωτέρω.

Τα δυστυχήματα ταύτα είναι άξια λόγου όπως ληφθή και ο υποφαινόμενος εν καιρώ υπ’ όψιν και λάβω την δέουσαν και απαιτουμένην αμοιβήν.

Διά ταύτα παρακαλώ θερμώς την Σεβαστήν Επιτροπήν, όπως ευαρεστουμένη λάβη υπ’ όψιν της εν καιρώ και τον υποφαινόμενον, αποδίδουσα ο, τι νόμιμον και δίκαιον.

Ο κύριος Νομάρχης Αχαιοήλιδος παρακαλείται να διαβιβάση την παρούσαν όπου δεί.

Ευπειθέστατος

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου»..

Το γράμμα του Κωνσταντή, συνοδεύεται από την γραπτή μαρτυρία των Προεστών της Αχαίας, έχουσαν ως εξής:

«Οι υπογραφόμενοι μεθ’ όρκου ότι κατά το έτος 1821 καθ’ ην εποχήν οι Έλληνες έλαβον τα όπλα, ο συμπολίτης μας Γεώργιος Ιερεύς, εκτελών την Θείαν Μυσταγωγίαν εν τω Ναώ της Αγίας Αλεξιωτίσσης, εφονεύθη παρά των Αγαρηνών, αιχμαλωτισθέντων και τριών τέκνων του, προς απολύτρωσιν των οποίων η μήτηρ των τρέξασα εις διάφορα του Οθωμανικού κράτους μέρη, μόλις εδυνήθη να σώση και λάβη το ένα εκ τούτων ονόματι Κωνσταντίνον, των δύο ετέρων μενόντων εν αιχμαλωσία και αγνοουμένης της διαμονής των.

Κατ’ αίτησιν όθεν του απελευθερωθέντος Κωνσταντίνου δίδοται το παρόν αυτό ίνα χρησιμεύση όπου δεί και υποσημειούμεθα.

Εν Πάτραις την α’ Ιουνίου.

Μπενιζέλος Ρούφος

Κ. Μπουκαούρης

Γεώργιος Γιαννόπουλος

Ζ. Νεράγκαθος

Κ. Θωμόπουλος

Αναστάσιος Ηλιοπουλος

Άγγελος Ξηρομερίτης

Αναγν. Ανδρικόπουλος.

Το 1971, στήθηκε μνημείο προς τιμήν του παπα- Γιώργη, έξω από τον Ναό της Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, από την Αχαική Εταιρεία, η οποία σήμερα ονομάζεται Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ετελέσθη επιμνημόσυνη δέηση ενώπιον του μνημείου, στον προαύλειο χώρο του Ιερού Ναού, ενώ στεφάνια κατέθεσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος και οι Εκπρόσωποι των Αρχών και Φορέων της πόλης μας.

Στην εορτή συμμετείχε η Μπαντίνα του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας Πατρών.

Σε όλους ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε Καλή Μεγάλη Εβδομάδα και Καλή Ανάσταση.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες