Και ο Μητροπολίτης Μαρωνείας απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό για τη ΔΕΗ

Loading...


Μετά τον Μητροπολίτη Κοζάνης Παύλο και ο Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής Παντελεήμων απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό για το θέμα της ΔΕΗ. 

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Ως καλώς γνωρίζετε, η Ορθόδοξος Εκκλησία και η ιδιαιτέρως η παροικούσα εις την ευαίσθητον και ακριτικήν περιοχήν της Μαρωνείας και Κομοτηνής, αποτελεί φορέα και εγγυητήν της ειρηνικής συμβιώσεως και συνυπάρξεως προσώπων διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών.

Συγχρόνως, τα τελευταία έτη, κατά τα οποία η φιλτάτη ημών πατρίς πλήττεται από την πρωτόγνωρον σε έκτασιν οικονομικήν κρίσιν με τα αρνητικά αποτελέσματα, της αυξήσεως των αυτοκτονιών, του ψυχολογικού μαρασμού, της αγωνίας των νέων και πολλά άλλα, η Αγία μας Εκκλησία προσπαθεί, εν τω μέτρω των δυνατοτήτων Της, να στηρίξη ψυχικώς και να υποβοηθήση υλικώς και να καλύψη πρώτες ή και πάγιες ανάγκες ανήμπορων συμπολιτών μας.

Επειδή, εσχάτως επαινέσατε δημοσίως το όλο έργον αυτό της μητρός Εκκλησίας, του οποίου προίσταται αναμφιβόλως και αθορύβως ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, με την παρούσα μου επιθυμώ να Σας καταθέσω τον προβλημτισμόν και συνάμα να Σας μεταφέρω την αγωνίαν των Επαρχιωτών μου διά το ζήτημα το οποίον ανέκυψε, μετά την δημοσίαν διαβούλευσιν του νομοσχεδίου με θέμα: ‘’Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας’’, το οποίον προεκάλεσεν αναβρασμόν και έντασιν εις την τοπικήν κοινωνία

Επειδή, το νέο αυτό πλήγμα έρχεται να προστεθή εις την συνέχειαν των ληφθέντων μέτρων της καταργήσεως των λιμενικών σταθμών, της αναστολής λειτουργίας των Αστυνομικών Σχολών και τώρα του ΑΗΣ Κομοτηνής, ως Επίσκοπος και Ποιμένας της περιοχής, απευθύνομαι εις Υμάς, που διακρίνεσθε διά την ευαισθησίαν και τον καθημερινόν Σας αγώνα διά την πρόοδον της Πατρίδος μας και την οικονομικήν της ανόρθωσιν και έξοδον από την οικονομικήν κρίσιν, διά τούτο θερμώς παρακαλούμεν και συντασσόμενοι μετά των θέσεων των Σωματείων Εργαζομένων και της Ενώσεως Τεχνικών ΔΕΗ ΑΗΣ Κομοτηνής, της υπ’ αριθμ. 86/2014 Αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, των Δημάρχων Κομοτηνής και Μαρωνείας-Σαπών, όπως ενσκύψητε και τροποποιήσητε τον προτεινόμενον Νόμον ιδιωτικοποήσεως του 30% της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και συνεπώς της ιδιωτικοποιήσεως της ΑΗΣ Κομοτηνής με όσα προβλήματα θα προσθέση η τυχόν ισχύς του εις τα ευρύτερα στρώματα και δη εις την περιοχήν μας.

Βέβαιοι όντες ότι διά της μεγαλοκαρδίας και της ευψυχίας που Σας διακατέχουν ότι θα συναισθανθήτε όσα εν περιλήψει προεκθέσαμεν και επικαλούμενοι πάσαν παρά Κυρίου ευλογίαν προς συνέχισιν της ευθυνοφόρου και κοπιώδους προσπαθείας Σας διά την πρόοδον του Έθνους μας και της επανόδου αυτού εις το αρχαίον κάλλος, διατελούμεν˙

Μετ’ ευχών και τιμής εξαιρέτου

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
 Ετικέτες