Θεσσαλονίκης Άνθιμος: «Η εκδήλωση στο Βελλίδιο είναι αντιεκκλησιαστική και αντικανονική»

Loading...


Ανακοίνωση εξέδωσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, εφιστώντας την προσοχή να μη συμμετέχει κανείς στην επικείμενη «αντικανονική», όπως την χαρακτηρίζει, εκδήλωση Παλαιοημερολογητών στο Συνεδριακό Κέντρο »Ι. Βελλίδης».

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης…

Ἐπειδὴ πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο ότι τὴν Κυριακὴ 30 Μαρτίου 2014 στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης «Ἰ. Βελλίδης», διοργανώνεται μὲ τὴν πρωτοβουλία θρησκευτικῶν Συλλόγων τῆς Καβάλας συγκεκριμένη ἐκκλησιαστικὴ Ἐκδήλωση μὲ θέμα «ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ, Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ», είμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἐνημερώσωμε τὸ πνευματικό μας ποίμνιο ότι όλη αὐτὴ ἡ προσπάθεια εῖναι καθαρῶς ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀντικανονικὴ διότι δὲν έχει λάβει καμμία σχετικὴ άδεια ἀπὸ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία μας, καὶ γίνεται ἐπὶ παραβάσει τῶν κανονικῶν δικαιωμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ ἐπὶ πλέον ἀποτελεῖ προέκτασιν τῆς έριδος τοῦ ἁγίου Όρους σχετικῶς μὲ τὴν κατηργημένην ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἐσφιγμένου, ἀφοῦ κύριος ὁμιλητὴς ἀνακοινώνεται ότι θὰ εῖναι ἐκκλησιαστικὸ πρόσωπο ποὺ εὑρίσκεται σὲ πλήρη ἀντίθεση πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ ἁγίου Όρους καὶ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.

Συνιστῶμε στὸ κοινὸ νὰ ἀποφύγῃ ὁποιαδήποτε συμμετοχὴ στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ, ἡ ὁποία, προερχομένη ἀπὸ Συλλόγους τῆς Καβάλας ἀγνώστους σὲ μᾶς, ἀποβλέπει σὲ διαταραχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κανονικῆς τάξεως στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ ἐπὶ πλέον ἀποτελεῖ προέκτασιν τῆς ἔριδος τοῦ ἁγίου Ὄρους σχετικῶς μὲ τὴν κατηργημένην ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἐσφιγμένου, ἀφοῦ κύριος ὁμιλητὴς ἀνακοινώνεται ὅτι θὰ εἶναι ἐκκλησιαστικὸ πρόσωπο ποὺ εὑρίσκεται σὲ πλήρη ἀντίθεση πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ ἁγίου Ὄρους καὶ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.

Συνιστῶμε στὸ κοινὸ νὰ ἀποφύγῃ ὁποιαδήποτε συμμετοχὴ στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ, ἡ ὁποία, προερχομένη ἀπὸ Συλλόγους τῆς Καβάλας ἀγνώστους σὲ μᾶς, ἀποβλέπει σὲ διαταραχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κανονικῆς τάξεως στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.Ετικέτες