Η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος. Η διδασκαλία περί της Παρθένου Μαρίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Στα πλαίσια λειτουργίας του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Πίστεως της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού πραγματοποιήθηκε στον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου – της Αγίας Φωτεινής Υμηττού εισήγηση από τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτην κ. Ειρηναίον Παναγιωτόπουλον, Προιστάμενον του Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου Καρέαμέ θέμα :

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
Ἡ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
( ΘΕΟΤΟΚΟΣ – ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ )

Ο εισηγητής με γλαφυρό και εμπεριστατωμένο τρόπο παρουσίασης του θέματος ανέφερε συνοπτικώς ότι :

Οι αστείρευτες πηγές της συνοδικής και πατερικής παράδοσης της αδιαίρετης Εκκλησίας, μαρτυρούν ομοφώνως και διατρανώνουν συνοδικώς ότι η Ύπερευλογημένη Παρθένος Μαρία είναι όντως και αληθώς Θεοτόκος, Θεομήτωρ αλλά και αειπάρθενος και Παναγία όπως «θεογράφως διεχάραξαν» και ‘’πνευματοκινήτως’’ εδογμάτισαν οι θεοφόροι Πατέρες, που συγκρότησαν την Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο το 431 μ.Χ. ενάντια στον Νεστόριο και τους οπαδούς του που στηρίζοντας τη μία φύση του Χριστού αποκαλούσαν την Θεοτόκο « Χριστοτόκο ».

 

 

Όπως δηλώνεται ρητά στο εν λόγω δογματικό κείμενο, «κατά την της ασυγχύτου ενώσεως έννοιαν ομολογούμεν την αγίαν Παρθένον Θεοτόκον, διά τον Θεόν Λόγον σαρκωθήναι και ενανθρωπήσαι και εξ αυτής της συλλήψεως ενώσαι εαυτώ τον εξ αυτής ληφθέντα ναόν.

Η Κυρία Θεοτόκος » διηκόνησε «και ’’υπούργησε’’ στο μυστήριο της θείας Οικονομίας και της σωτηρίας του κόσμου διά της σαρκώσεως του Λόγου και της θεώσεως της ανθρώπινης φύσεως.

Ο εισηγητής τέλος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη για την ευκαιρία να εισηγηθή στο ενδιαφέρον θέμα και τον Προιστάμενο του Ιερού Ναού και Υπεύθυνο του Σεμιναρίου Αρχιμανδρίτη κ. Νικόδημο Σιδέρη και τους πολυπληθείς ακροατές που συμμετείχαν σ’ αυτό.  Ετικέτες