Ζητείται παπάς στη Χίο

Loading...


Προκήρυξις θέσεως τακτικού Εφημερίου του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Ψαρών

Τρίτη, 02 Ιούνιος 2015 16:05 διαχειριστής E-mail Εκτύπωση PDF
Αριθμ. Πρωτ. 1.209
Α­ριθμ. Δι­εκπ. 469

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 1, του άρθρου 38, παρ. 2, του Ν. 590/1977, «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και των άρθρων 4-7 του υπ’ αριθ. 230/2012 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου, «Περί Εφημερίων και Διακόνων», προκειμένου να πληρώσωμεν την κενήν οργανικήν θέσιν τακτικού Εφημερίου

του Ιερού Ναού

Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Ψαρών

καλούμεν τους βουλομένους και έχοντας τα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διά την κατάληψιν των ανωτέρω κενών θέσεων.

Εν Χίω τη 29η Μαίου 2015

Ο Μητροπολίτης

+ Ο Χίου, Ψαρών και Οινουσσών ΜΑΡΚΟΣΕτικέτες