Ζητείται ιερέας στην Χίο

Loading...


Η Μητρόπολη Χίου προκήρυξε μια θέση εφημέριου για τον Ι.Ν. Αγ. Ιακώβου.

Συγκεκριμένα: 

Προκήρυξις κενής οργανικής θέσεως τακτικού Εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιακώβου πόλεως Χίου

 E-mail Εκτύπωση PDF
Α­ριθμ. Πρωτ. 901
Α­ριθμ. Δι­εκπ. 377
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 1, του άρθρου 38, παρ. 2, του Ν. 590/1977, «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και των άρθρων 4-7 του υπ’ αριθ. 230/2012 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου, «Περί Εφημερίων και Διακόνων», προκειμένου να πληρώσωμεν την κενήν οργανικήν θέσιν τακτικού Εφημερίου του Ιερού Ναού

Αγίου Ιακώβου πόλεως Χίου

καλούμεν τους βουλομένους και έχοντας τα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διά την κατάληψιν των ανωτέρω κενών θέσεων.

Εν Χίω τη 11η Απριλίου 2014

Ο Μητροπολίτης

+ Ο Χίου, Ψαρών και Οινουσσών ΜΑΡΚΟΣΕτικέτες