Ευχαριστίες Μητροπολίτη Παντελεήμονα στον υπ. Δημ. Τάξης για τη Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Loading...


Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων εκφράζει θερμοτάτας ευχαριστίας και συγχαρητηρίους ευχάς προς τον Εξοχώτατον Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτου κ. Βασίλειον Κικίλιαν πληροφορηθείς τηλεφωνικώς υπό του ιδίου την αισίαν έκβασιν των προσπαθειών επαναλειτουργίας της Σχολής Αστυφυλάκων εις την πόλιν της Κομοτηνής.

Ασφαλώς η απόφασις αυτή του κ. Υπουργού αποτελεί δικαίωσιν των αγώνων των εκπροσώπων των φορέων του Νομού και της πόλεως και συγκεκριμένως των παρεμβάσεων του Βουλευτού κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, του Περιφερειάρχου Α.Μ.Θ. κ. Γεωργίου Παυλίδη, ως και του απερχομένου Περιφερειάρχου κ. Αριστείδη Γιαννακίδη, του Δημάρχου Κομοτηνής κ. Γεωργίου Πετρίδη, της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης, και όλων όσων ενήργησαν προς την κατεύθυνσιν αυτήν και οι οποίες απηχούν πάγιον αίτημα της τοπικής κοινωνίας.Ετικέτες