Ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Loading...


Την επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου υπεύ­θυνης για θέματα Ανάπτυξης, Έργων και Ενημέρωσης  κ. Κων/νας Νικο­λά­κου, δέχθηκε σήμερα στο γραφείο του ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσό­στομος.

Η κ. Νικολάκου μετέφερε στο Σεβασμιώτατο τους χαιρετι­σμούς και τίς Πατριαρχικές ευχές και ευλογίες του Οικουμενικού Πα­τριάρ­χη κ. Βαρ­θολο­μαίου, τον οποίο επισκέφθηκε επισήμως στο Πατριαρ­χικό Γραφείο με αφορμή τη παραμονή της στη Κωνσταντινού­πολη, στα πλαίσια υλοποίησης τουριστικής έκθεσης.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα προώθησης του τουρισμοῦ και ιδιαιτέρως του θρησκευτικού, αφού η Μεσσηνία διαθέτει σημαντικά αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία πολιτιστικού και εκκλη­σια­στικού ενδιαφέροντος. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα συνεργα­σίας των δύο φορέων και ανταλλάγησαν απόψεις εκατέρωθεν.

Ο  Μητροπολίτης Χρυσόστομος ευχαρίστησε την κ. Αντι­πε­­ρι­φερειάρχη για την επίσκεψή της, αλλά και τη μεταφορά των τιμητι­κών ευχών του Παναγιωτάτου, τονίζοντας  την αγαστή συνεργασία της Περι­φέ­ρειας Πελοπονήσου με την τοπική Εκκλησία της Μεσσηνίας. Ἐπί­σης, τόνισε τη σπουδαιότητα της ανάδειξης και αξιοποίησης του Θρη­σκευ­­τικού Τουρισμού, ο οποίος αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και ενίσχυ­σης της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας της.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στή στήριξη της πρότασης υποψηφιότητας της Καλαμά­τας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης τό 2021.

1Ετικέτες