Εκδημία προς Κύριον του Επισκόπου Ευμενείας Μαξίμου

Loading...


Η Ιερά Μητρόπολις Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου γνωστοποίησε εις τον Ιερόν Κλήρον και εις όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς της ότι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενείας Μάξιμος εκοιμήθη εν Κυρίω εις την κατοικίαν του εις Βρυξέλλας την 22αν Ιανουαρίου 2015.

Ο μακαριστός Επίσκοπος Ευμενείας κυρός Μάξιμος (κατά κόσμον Ιωάννης Μαστίχης) εγεννήθη εις Στυλίδα Φθιώτιδος την 30ην Σεπτεμβρίου 1935. Διήκουσε τα εγκύκλια μαθήματα εις το Δημοτικόν Σχολείον του Δήμου Στυλίδος. Εσπούδασε τρία έτη εις την Εκκλησιαστικήν Σχολήν Λαμίας και κατόπιν εις την Θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης, αποφοιτήσας το έτος 1958. Εχειροτονήθη Διάκονος και Πρεσβύτερος εις τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος της Σχολής, το έτος 1958. Από του Δεκεμβρίου 1958, υπηρέτησεν ως ιερατικώς προιστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ρόττερνταμ Ολλανδίας μέχρι της εκλογής του εις Βοηθόν Επίσκοπον της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και Εξαρχίας Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ευμενείας, χειροτονηθείς την 11 Δεκεμβρίου 1977. Από το 1992 εγκατεστάθη εις Βρυξέλλας.

Ο αγαπητός εις όλους Επίσκοπος Ευμενείας κυρός Μάξιμος ήτο πνευματικόν ανάστημα του μακαριστού Σχολάρχου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυρού Μαξίμου Ρεπανέλλη και διεκρίνετο διά την μεγάλην του υπακοήν, την ταπεινότητά του και την άκραν φιλανθρωπίαν του. Εβοήθησε ως πνευματικός πολλούς χριστιανούς μας. Αιωνία του η μνήμη!Ετικέτες

tilegrafima.gr