Γραφείο Ιεραποστολής στην Ι.Μ. Μαρωνείας

Loading...


Με την υπ’ αριθμ. 6/03-06-2013  Πράξιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος με θέμα: ‘’περί συστάσεως του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: ‘’ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ’’, δημοσιευθείσαν εις  το υπ’ αριθμ.3116, τεύχος Β΄, της 9ης Δεκεμβρίου 2013 Φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συνεστάθη και λειτουργεί το γραφείον αυτό, το οποίον θα στεγάζεται εις τα γραφεία της χριστιανικής εστίας επί της οδού Κοσμίου 9 εις τον 2ον όροφον.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ των:

α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος, ως Προέδρου,
β) Αρχιμανδρίτου Αλεξάνδρου Γκατζή, ως Αντιπροέδρου,
γ) κας Αικατερίνης Αραμπατζόγλου, ως Ταμίου,
δ) κας Ελένης Μαργαρίτη, ως Γραμματέως,
ε) κ. Γεωργίου Ευθυμίου, ως Μέλους, και
στ) κ. Σιδέρη Δελτσίδη, ως Μέλους.

Έργον του Γραφείου είναι η οποιαδήποτε συμπαράστασις εις τους έχοντας ανάγκην συνανθρώπους μας, ως προέκτασιν του επιτελουμένου κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου, ως και η εκτός συνόρων αρωγή εις το έργον το ιεραποστολικήν εις την Αφρικανικήν ήπειρον, με σκοπόν την θεμελίωσιν Ναού και Σχολείου, κατόπιν συννενοήσεως μετά των εκεί διακονούντων Αρχιερέων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν μετά του κ. Ευθυμίου εις τον αριθμόν: 25310 36660, μετά της κας Μαργαρίτη εις τον αριθμόν: 6948 575924, ως και μετά της κας Αραμπατζόγλου εις τον αριθμόν: 6938 72 53 38.

1Ετικέτες