Βεροίας Παντελεήμων: «Πολλά συμβαίνουν στην εποχή μας που ερ­χονται σε αντίθεση με το θε­λη­μα και τις εντολές του Θεού» (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου πανηγύρισε στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης ο Ιερός Ναός των Νεομαρτύρων επι τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία και κήρυξε το θείο Λόγο.

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας προχείρισε σε Πνευματικό τον προϊστάμενο του Ναού π. Δημήτριο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Γράφοντας προς τους χριστια­νούς της Εφέσου ο πρωτοκορυ­φαί­ος απόστολος Παύλος τους εξηγεί ποια είναι η θέση των πι­στων μέσα στον κόσμο και, κυ­ρι­ως, ποια είναι η σχέση τους με τον Θεό· και καταλήγει: «άρα ουκέτι εστέ ξένοι και πάροικοι, αλλά συμ­πολίται των αγίων και οικείοι του Θεού».

Όσοι πιστεύουν, δηλαδή, στον Χριστό βρίσκονται σε κοινωνία και ενότητα με τον Θεό-Πατέρα, βρίσκονται μέσα στον ίδιο πνευ­μα­τικό χώρο που λειτουργεί γι᾽ αυτούς ως πατρίδα· και δεν ει­ναι ούτε ξένοι ούτε πα­ροι­­κοι, αλ­λα είναι συμπολίτες των αγίων και οικείοι του Θεού.

Και εάν αυτό, αδελφοί μου, ισχύει για όλους τους πιστούς, ισχύει πο­λυ περισσότερο για σας εδώ στη Χαλάστρα που έχετε τη μεγάλη τιμή και ευλογία όχι μόνο να είστε ως μέλη της Εκκλησίας «συμπο­λι­ται των αγίων», αλλά να είστε και στην πραγματικότητα συμπολίτες δύο αγίων, δύο νεο­μαρ­τύρων, του αγίου Αθανασίου του Κουλακιώ­του και του αγίου Ιωάννου του Κουλακιώτου, τον οποίο εορτάζει σήμερα η Εκκλη­σία μας.

Είναι τιμή και προνόμιο για την πόλη της Χαλάστρας, γιατί μία μι­κρη πόλη αξιώθηκε να προσφέρει στον Χριστό δύο τέκνα της, αξιώ­θηκε να πλουτίσει την Εκκλησία με δύο νεομάρτυρες, αξιώθηκε να την κο­σμη­σει με την πορφύρα των αι­μα­των τους.

Είναι όμως τιμή και προνόμιο και για τον καθένα σας ξεχωριστά, γιατί ο άγιος Ιωάννης, που τι­μούμε σήμερα είναι, όπως και ο άγιος Αθανάσιος ο Κουλακιώτης, ο δι­κος σας άνθρωπος στον ουρανό, ει­­ναι πρέσβυς και μεσίτης για τον κα­θένα σας στον θρόνο του Θεού.

Είναι όμως συγχρόνως, αδελφοί μου, και ευθύνη. Διότι όπως κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει σπου­δαί­ους και σημαντικούς συγγενείς, έχει ευθύνη και χρέος να ακο­λου­θήσει τα βήματά τους και να μην τους απογοητεύσει με τη ζωή του και τις επιδόσεις του, έτσι και ε­μείς που είμαστε συμπολίτες των αγίων, συμπολίτες του αγίου Ιω­αν­νου του Κουλακιώτου, έχουμε ευθύνη ώστε τη ζωή μας να μην τον απογοητεύει.

Και πως μπορεί η ζωή μας να μην απογοητεύει τον άγιο Ιωάννη τον Κουλακιώτη; Όταν είναι συμ­φω­νη με το θέλημα του Θεού. Όταν είναι ζωή πίστεως και μαρτυρίας του Θεού, όπως ήταν και η δική του ζωή.

Ο άγιος Ιωάννης έζησε σε μία εποχή πολύ δυσκολότερη από τη δική μας. Σε μία εποχή που η πίστη στον Χριστό μπορούσε να οδη­γη­σει πολύ εύκολα τον χρι­στιανό στο μαρτύριο, όπως συνέβη και με τον εορταζόμενο άγιο. Κάποιος τον συ­κοφάντησε ότι δήθεν είπε πως θε­λει να γίνει Μωαμεθανός. Εκείνος το αρνήθηκε. Είπε ότι ει­ναι συ­κο­φα­ντία και ότι ποτέ δεν το ήθελε· και τότε οδηγήθηκε στο μαρτύριο, εφόσον ήθελε να πα­ρα­μείνει πι­στος στον Χριστό. Απαγ­χο­νίσθηκε και το τίμιο λείψανό του ρίχθηκε στη θάλασσα, για να μην το βρούν οι χριστιανοί και το ενταφιάσουν· αλλά αυτό δεν εμ­πο­δισε τους συμ­πο­λίτες του και την Εκκλησία να τον τιμήσουν και να τον τιμούν ως μάρτυρα του Χρι­στού, ως ένα άγιο που συγκαταρι­θμήθηκε στη χορεία των απ᾽ αιώ­νος αγίων της Εκ­κλησίας μας.

Στις ημέρες μας, βεβαίως, δεν τι­θεται θέμα μαρτυρίου, αλλά συχνά ζήτημα μαρτυρίας. Γιατί πολλά συμβαίνουν στην εποχή μας που ερ­χονται σε αντίθεση με το θε­λη­μα και τις εντολές του Θεού. Πολ­λα συμβαίνουν που έρχονται σε αν­­τίθεση με όσα διδάσκει το Ευ­αγ­γε­λιο του Χριστού και η Εκ­κλη­σία μας με τη δικαιολογία ότι ο κο­σμος εξελίσσεται και πρέπει να προ­σαρμοσθούμε όλοι σ᾽ αυτή την εξέλιξη και να παραδεχθούμε πραγ­­ματα που είναι αντίθετα με τις αρχές μας, με τις παραδόσεις μας, με την πίστη μας.

Και τότε τι κάνουμε; Ποια είναι, αδελφοί μου, η δική μας στάση;

Τολμούμε να πούμε την άποψή μας; Τολμούμε να ομολογήσουμε την πίστη μας ή φοβόμαστε μήπως θεωρηθούμε συντηρητικοί και οπι­­σθοδρομικοί;

Αν θέλουμε να είμαστε πραγ­μα­τι­κα συμπολίτες των αγίων, αν θε­λουμε να είμαστε αντάξιοι του εορ­ταζομένου σήμερα αγίου συμ­πο­­λίτου μας, του αγίου Ιωάννου του Κουλακιώτου, θα πρέπει να τολμούμε, αδελφοί μου. Θα πρέπει να τολμούμε να δίνουμε τη μαρ­τυ­ρία του Ιησού Χριστού πρώτα με τη ζωή μας και με τα ερ­γα μας, ερ­γα σύμφωνα με το θε­λημα του Θεού, και ύστερα και με τον λόγο μας, με τη μαρτυρία μας, ότι ει­μα­στε χριστιανοί, ότι πι­στεύ­ουμε στον Χριστό και δεν μπο­ρούμε να δεχθούμε ο,τι δεν είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιό του· και δεν μπο­ρούμε να κάνουμε ο,τι ει­ναι αντί­θετο με την πίστη που δι­δάσκει η Εκκλησία μας.

Αυτό θέλει από εμάς ο άγιος Ιω­άννης ο Κουλακιώτης που τιμούμε σήμερα, για να πρεσβεύει και εκεί­νος στον Θεό για μας και να χαί­ρε­ται, γιατί η μαρτυρία της πίστεως, για χάρη της οποίας θυσίασε τη ζωή του, έχει συνεχιστές.

Ας τον παρακαλούμε, λοιπόν, να μας ενισχύει σ᾽ αυτόν τον αγώνα μας και να πρεσβεύει στον Θεό πάντοτε για την πατρίδα του και για όλους μας.

AgIoannisKoulakiotis2016-101.jpg
AgIoannisKoulakiotis2016-102.jpg
AgIoannisKoulakiotis2016-104.jpg
AgIoannisKoulakiotis2016-105.jpg
AgIoannisKoulakiotis2016-107.jpg
AgIoannisKoulakiotis2016-109.jpg
AgIoannisKoulakiotis2016-114.jpg
AgIoannisKoulakiotis2016-118.jpg
AgIoannisKoulakiotis2016-121.jpg


Ετικέτες