Απάντηση Δήμου Πάφου στη Μητρόπολη για κοιμητήριο

Loading...


Ο Δήμος Πάφου εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση απαντώντας στην εγκύκλιο του Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεωργίου για την έλλειψη κενών χώρων στο κοιμητήριο Πάφου.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι η εξεύρεση χώρου για νέους τάφους στο κοιμητήριο, έχει καταστεί αδύνατη, ωστόσο ως Μητρόπολη Πάφου «δεν έχουμε το δικαίωμα και δεν μας επιτρέπεται ούτε η δημιουργία νέου κοιμητηρίου, ούτε η επέκταση του ήδη υφισταμένου».

Το δικαίωμα αλλά και την ευθύνη αυτή έχει μόνον το Δημαρχείο Πάφου, όπως αναφερόταν και επισημαίνεται ότι η εκκλησία απευθύνθηκε στο Δήμαρχο Πάφου «πολλές φορές», αλλά «μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Στην ανακοίνωση της, η Τοπική Αρχή αναγνωρίζει το πρόβλημα που δημιουργείται από την πληρότητα του σημερινού κοιμητηρίου. Είναι για αυτό τον λόγο που έχουν ήδη δοθεί οδηγίες προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για διερεύνηση του ενδεχόμενου μικρής επέκτασης του υφιστάμενου κοιμητηρίου, αναφέρεται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες και πιεστικές ανάγκες.

Είναι γεγονός, συνεχίζει ο δήμος Πάφου, ότι η ευθύνη για τα νέα κοιμητήρια ανήκει, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, στις Τοπικές Αρχές. «Και είναι για τούτο που ο Δήμος Πάφου προέβλεψε τις ανάγκες και προχώρησε εγκαίρως στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου στην περιοχή της Αχέλειας για την κατασκευή του νέου κοιμητηρίου της πόλης μας.

Διερωτόμαστε, όμως, γιατί η Μητρόπολη Πάφου δεν επέδειξε, από την πλευρά της, την ίδια προνοητικότητα και δεν μερίμνησε για την περιορισμένη, έστω, επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου έως ότου κατασκευαστεί το νέο. Επισημαίνουμε ότι, για πολλά χρόνια, η Ιερά Μητρόπολη Πάφου είχε τη διαχείριση του σημερινού κοιμητηρίου και εισέπραττε μεγάλα ποσά από τις ταφές».

Η κατασκευή του νέου κοιμητηρίου προχωρεί κανονικά, αναφέρει ο δήμος. «Μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων και την έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος της μελέτης προκαταρκτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως εξέδωσε την πολεοδομική άδεια, ενώ ετοιμάστηκε και η τελική αρχιτεκτονική μελέτη.

Ταυτόχρονα, ετοιμάζονται οι στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα μέσα προσεχούς Ιουλίου, οπότε θα κατατεθεί στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι διεργασίες για τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και την τελική επιμέτρηση της Α` φάσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει την περίφραξη του χώρου, τη δημιουργία ενός ταφικού τετραγώνου 400 περίπου τάφων, τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, τη δημιουργία βοηθητικών χώρων και χώρων υγιεινής, την κατασκευή αίθουσας συλλυπητηρίων, τη δημιουργία κεντρικής πλατείας και τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων.

Το συνολικό κόστος της Α` φάσης υπολογίζεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ και η σχετική δαπάνη έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό προϋπολογισμό του Δήμου για το 2014. Το έργο αναμένεται να προσφοροδοτηθεί εντός του προσεχούς Οκτωβρίου και η κατασκευή του εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2015».

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει τη λύπη του για την αχρείαστη αναστάτωση που προκλήθηκε από την αιφνίδια, όπως την χαρακτηρίζει εγκύκλιο του Μητροπολίτη Πάφου. «Το θέμα δεν είναι ούτε οι αλληλοκατηγορίες, ούτε η αλληλοεπίρριψη ευθυνών. Το θέμα είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος και εξεύρεση λύσεων. Και, ως Δήμος, αυτό κάνουμε,» καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου Πάφου.
 Ετικέτες