Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής

Loading...


 


Αγαπητοί φίλοι της Βυζαντινής Μουσικής

 

 

Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η σύντομη θεωρητική και πρακτική μέθοδος ψαλτικής πάνω στο αναλόγιο.

            Θα μπορέσουμε να σας διδάξουμε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα όχι τόσο για να πάρουμε πτυχία και άλλες περγαμηνές όσο να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε την ψαλτική τέχνη και το πώς λειτουργεί το αναλόγιο στις μεγάλες εορτές και στον όρθρο της Κυριακής.

            Η ομάδα μας πιστεύει ότι ένας καλός ψάλτης δεν είναι αυτός που κάνει φαμφάρες, κορώνες και διάφορους μορφασμούς προς το εκκλησίασμα, ή να επιδεικνύει τα πτυχία του και τις μεγάλες γνώσεις του στην μουσική.

Ο μεγάλος θεωρητικός της Βυζαντινής μουσικής ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΡΑΣ πίστευε ότι η ψαλτική τέχνη κλείνει μέσα της τόσο πλούτο που δεν χρειάζεται κανείς να προσπαθεί να μεγαλοποιήσει τα πράγματα με την φωνή του.

 alt


 

 

 

 Αυτά που σας παραθέτουμε εδώ είναι ο πρόλογος εισαγωγής της Βυζαντινής μουσικής.

  

 Ετικέτες