Συνάντηση του Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο με το δήμαρχο Πρεμετής για την ιεροσυλία στον ναό της Παναγίας

Loading...


Χαρακτήρισε «Εστία Πολιτισμού» την Εκκλησία! 

Στα αλβανικά ΜΜΕ παίζει αυτήν την ώρα η είδηση πως ο Έλληνας πρόξενος Αργυροκάστρου κ. Νικόλαος  Κοτροκόης συναντάται στην Πρεμετή με το δήμαρχο της πόλης Γκιλμπέρτο Γιάτσε.
Η συνάντηση αφορά τα τελευταία γεγονότα στην Πρεμετή και γίνεται μετά από αίτημα του έλληνα προξένου.

Σύμφωνα με τα αλβανικά ΜΜΕ  φέρεται ότι ο έλληνας πρόξενος  είπε τα ακόλουθα στο δήμαρχο Πρεμετής: «Η Αυτοκέφαλη Αλβανική Εκκλησία δεν εξαρτάται από κανέναν. Οι αποφάσεις της πρέπει να γίνουν σεβαστές. Ο τρόπος, ο χρόνος και ο χώρος  επέμβασης στην Εστία Πολιτισμού (;;) δεν ήταν κατάλληλος». «Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος που έχει στηρίξει την Αλβανία στη διαδικασία ευρωπαϊκής ένταξης και θα συνεχίσει να τη στηρίζει. Είμαστε δυο φίλοι λαοί, είμαστε  και θα είμαστε για την ενίσχυση των διεθνικών, διαθρησκευτικών και περιφερειακών σχέσεων».