Οχι στην αντικατάσταση της χριστιανικής παιδείας των μαθητών από μια άχρωμη θρησκειολογική ενημέρωση

Loading...


Συνέδριο – σταθμός για το μάθημα των Θρησκευτικών

του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου

Πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – επισημάνσεις – προτάσεις» που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο αποτελεί σταθμό στην πορεία του μαθήματος των Θρησκευτικών τα τελευταία χρόνια, καθώς σε αυτό συμμετείχαν επιστήμονες κύρους από το χώρο της θεολογίας, της παιδαγωγικής και της νομικής.

Οι εμπεριστατωμένες εισηγήσεις απέδειξαν την αναγκαιότητα ύπαρξης χριστιανικού μαθήματος Θρησκευτικών στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο και ξεκαθάρισαν ότι το δικαίωμα της απαλλαγής από αυτό πρέπει να δίνεται μόνο σε όσους αλλόθρησκους ή ετερόδοξους μαθητές το επιθυμούν. Αναλύθηκε επίσης διεξοδικά το περιεχόμενο του νέου Προγράμματος Σπουδών που εφαρμόζεται πιλοτικά την τελευταία διετία σε Δημοτικά και Γυμνάσια της χώρας και οι σύνεδροι κατέληξαν στην ανάγκη απόσυρσης του καθώς γενίκευση της εφαρμογής του στα ελληνικά σχολεία θα σηματοδοτήσει την αντικατάσταση της αναγκαίας χριστιανικής παιδείας των μαθητών από μια άχρωμη θρησκειολογική ενημέρωση που οδηγεί σε σύγχυση.

Μετά από το συνέδριο αυτό κανείς πλέον δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει που οδηγείται το μάθημα των Θρησκευτικών μέσω του νέου Προγράμματος Σπουδών ή τι προβλέπουν οι νόμοι και πρόσφατη δικαστική απόφαση για το καθεστώς των απαλλαγών από αυτό. Ιεράρχες, καθηγητές πανεπιστημίου και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και η πολιτική ηγεσία του τόπου οφείλουν πλέον να λάβουν σαφή και ξεκάθαρη θέση για το θέμα που προέκυψε, ως μη όφειλε, από μεθοδευμένες κινήσεις και σχεδιασμούς μικρής ομάδας θεολόγων με τη σύμφωνη γνώμη της τότε διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και την φανερή ή σιωπηρή κάλυψη μερίδας Ιεραρχών.

Μισόλογα και αναβλητικότητα στη λήψη αποφάσεων δεν χωρούν, καθώς μάλιστα πλησιάζει ο Σεπτέμβριος οπότε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να αποφασίσει την απόσυρση του νέου Προγράμματος Σπουδών για θεολογικούς, παιδαγωγικούς και νομικούς λόγους ή τη γενίκευσή του κατ’ εφαρμογήν των σχεδιασμών της καταδικασθείσας από το λαό διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και για την εξασφάλιση του συνόλου της χρηματοδότησης του όλου προγράμματος από το ΕΣΠΑ ώστε κάποιοι να μην χάσουν ούτε ένα από τα προβλεπόμενα αργύρια.
Επειδή η οριστική λύση του ζητήματος θα δοθεί με πολιτική απόφαση αναμένουμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη όσα ακούστηκαν στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης να συμβάλλει στη διατήρηση του χριστιανικού χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών αποσύροντας το νέο Πρόγραμμα Σπουδών.