Καταργείται το μάθημα των Θρησκευτικών στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων

Loading...


Δημοσιεύτηκε στην alfavita.gr το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του νέου Επαγγελματικού Λυκείου.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό παραμένει η μία (1) ώρα Θρησκευτικών στην Α΄ τάξη αλλά καταργείται η μία (1) ώρα του μαθήματος στη Β΄ τάξη. .