Επιστολή στον Φίλη από μητέρα με αυτιστικό παιδί

Loading...


Με μία επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας , μία από τη Ιεράπετρα περιγράφει την «Οδύσσεια» που αντιμετωπίζουν από το εκπαιδευτικό σύστημα τα με , όπως το δικό της.

Η συνέχεια εδώ