Τα Θρησκευτικά παραμένουν μάθημα Γενικής Παιδείας στη νέα Γ΄ Λυκείου

Loading...


Tης Άννας Ανδριτσάκη

Αλλαγές που ανατρέπουν άρδην το μέχρι τώρα σύστημα επιφυλάσσει το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας για το εξεταστικό του 2016, αλλάζοντας εν τέλει -όπως φαίνεται- και την αρχική φιλοσοφία των παρεμβάσεων, που θα ήταν οι λιγότερο δυνατές και προς διευκόλυνση των υποψηφίων ώστε να μην προκληθεί αναστάτωση την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εισηγήσεις, που συζητήθηκαν σε ευρεία σύσκεψη την προηγούμενη Παρασκευή και δείχνουν ότι παραμένει ακόμα ανοιχτό το ρίσκο της φιλόδοξης μετάβασης από το παλιό στο νέο σύστημα, προβλέπεται ότι:

Οικονομικές σχολές
• Οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες θα ομαδοποιηθούν τα έξι Επιστημονικά Πεδίαείναι δύο, η Θεωρητική και η Θετική, ενώ γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί ομαλά και η ομάδα των Οικονομικών σχολών που τυπικά μεν ανήκουν στη Θετική Κατεύθυνση,ουσιαστικά, όμως, λειτουργούν ως αυτόνομη κατεύθυνση με δικό τους συνδυασμό μαθημάτων. Προς το παρόν τουλάχιστον.

• Τα 4+1 μαθήματα, δηλαδή τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τις σχολές ενός πεδίου συν ένα ακόμα μάθημα για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις σχολές ενός ακόμα πεδίου, παραμένει ως συνταγή για τις δύο κατευθύνσεις. Ωστόσο, το 5ο μάθημα στην πράξη αποδεικνύεται υποχρεωτικό για την αύξηση των πιθανοτήτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια μέσα από τις δύο τόσο πολυπληθείς Κατευθύνσεις.

• Η ενοποίηση των Επιστημονικών Πεδίων στις δύο Κατευθύνσεις έχει γίνει ως εξής: Στη Θεωρητική Κατεύθυνση εντάσσονται το 1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές), το 5ο Πεδίο (Παιδαγωγικές όπως διαμορφώθηκε από τον σχεδιασμό του Νέου Λυκείου), το 4ο Πεδίο (Κοινωνικές, Πολιτικές αλλά όχι Οικονομικές) και μέρος του 3ου.

Το 5ο μάθημα
Στη Θετική Κατεύθυνση εντάσσονται: φυσικά το 2ο Πεδίο (θετικές και τεχνολογικές), το 3ο με τις Επιστήμες Υγείας και οι Οικονομικές από το 4ο.
• Το 5ο μάθημα εξετάζεται να λειτουργεί διευκολυντικά ίσως όχι για όλες τις σχολές του δεύτερου επιθυμητού Πεδίου αλλά για έναν αριθμό αυτών. Αναμένονται τα κριτήρια.

• Το υπό μελέτη εξεταστικό φαίνεται ασύμβατο με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα της γ’ τάξης του Νέου Λυκείου (που θα έχουν διδαχθεί και ενδεχομένως προετοιμαστεί από το καλοκαίρι οι μαθητές) αλλά και ώς ένα βαθμό και με το αναλυτικό της β’ λυκείου που διδάσκονται φέτος, υπό την έννοια της διαφορετικής φιλοσοφίας.

Θα πρέπει, λοιπόν, να αλλάξει και το αναλυτικό πρόγραμμα για να δέσουν σωστά τα δύο κομμάτια. Υπάρχει χρόνος για αλλαγή του αναλυτικού; Κι αν αλλάξει, δεν αλλοιώνεται ο στόχος τού μη αιφνιδιασμού των υποψηφίων, την ίδια, μάλιστα, χρονιά που δίνουν πανελλαδικές;
Από την άλλη, η αλλαγή είναι επιτακτική αφενός επειδή φέτος είναι η τελευταία χρόνια που ισχύει το παλιό εξεταστικό, ήδη ασύμβατο με το Νέο Λύκειο, και αφετέρου για να συνδυαστούν το δρομολογημένο Νέο Λύκειο του Κ. Αρβανιτόπουλου με το νέο εξεταστικό του 2016. Το σχέδιο του οποίου οδηγεί σε αυτόματες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και δημιουργεί την ανάγκη προϋποθέσεων ως προς το προσωπικό, τις αίθουσες, τις υποδομές.

Τα Τμήματα
Παράδειγμα: Η προσθήκη του 5ου μαθήματος, που καθίσταται υποχρεωτική για όσους θέλουν να διευρύνουν πιθανότητες εισαγωγής, απαιτεί τη δημιουργία τμημάτων αντίστοιχων με το μάθημα που θα έχει επιλεγεί. Δηλαδή, αν στη Θεωρητική κάποιος επιλέξει ως 5ο μάθημα τα Μαθηματικά (για τις Παιδαγωγικές), θα πρέπει να το παρακολουθήσει στο αντίστοιχο τμήμα. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει αν επιλέξειΣτοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ή Βιολογία. Δηλαδή, στη γ’ τάξη του λυκείου θα έχουμε το βασικό τμήμα κατεύθυνσης + ένα ακόμα x τρία αφού δίνονται τρεις εναλλακτικές.

Ομοίως στη Θετική Κατεύθυνση, εκτός από το βασικό θα λειτουργούν και τρία ακόμα τμήματα για τα Στοιχεία Κοινωνικών Επιστημών (για τις αντίστοιχες σχολές), την Πληροφορική (αντίστοιχες σχολές) και τη Βιολογία (για ιατρικές). Σ’ αυτήν την κατεύθυνση μάλιστα μένει να διευκρινιστεί αν θα προστεθεί ένα ακόμη μάθημα/Τμήμα με τις Αρχές Οικονομικής Επιστήμης ή αν θα έχουμε ένα ξεχωριστό ουσιαστικά Πεδίο μόνο για τις Οικονομικές σχολές όπου θα συνυπάρχουν Πληροφορική και Αρχές Οικονομικής θεωρίας.

• Αλλα στοιχεία διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος της γ’ τάξης του Νέου Λυκείου με το υπό κατάρτιση σχέδιο είναι το περιεχόμενο των μαθημάτων.

1. Στο νυν νέο πρόγραμμα δεν υπάρχουν, λ.χ., ούτε Μαθηματικά ούτε Βιολογία Γενικής Παιδείας. Τα μόνα μαθήματα Γενικής Παιδείας που διδάσκονται είναι Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή και Θρησκευτικά. Τα υπόλοιπα εντάσσονται στα Μαθήματα των «Πεδίων Εξειδίκευσης». Δηλαδή, οι υποψήφιοι του 2016 που θα θέλουν να επιλέξουν τις παραϊατρικές σχολές των ΤΕΙ μέσω της Θεωρητικής Κατεύθυνσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στην ίδια Βιολογία των Επιστημών Υγείας που θα έχουν επιλέξει και οι της Θετικής Κατεύθυνσης που στοχεύουν τις Ιατρικές Σχολές;

2. Τα Αρχαία γίνονται πλέον υποχρεωτικό μάθημα για όλους όσοι θα επιλέξουν το ευρύ φάσμα των σπουδών της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Δηλαδή, τόσο για εκείνους που θα επιλέξουν Νομικές και Ανθρωπιστικές όσο και για εκείνους που μέσω του 5ου Πεδίου θα διεκδικήσουν και Κοινωνικές-Πολιτικές, Παιδαγωγικές-Ψυχολογίας, Παραϊατρικές. Σύμφωνα, όμως, με το νυν αναλυτικό της γ’ τάξης, τα αρχαία προβλέπονται μόνο για τις Ανθρωπιστικές. Το ίδιο ισχύει και για τα Λατινικά.

• Αν όντως προκριθεί ο περιορισμός των επιλογών στο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε με τι κριτήρια θα γίνει ο διαχωρισμός των σχολών που θα μπορούν ή δεν θα μπορούν να επιλέγουν οι υποψήφιοι; Σε εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους πεδία η διάκριση είναι κατανοητή. Από τη θεωρητική κατεύθυνση δεν μπορεί κάποιος (και δεν χρειάζεται να γίνει έτσι) να επιδιώκει εισαγωγή στην Ιατρική. Μπορεί (αν χρειάζεται να γίνει έτσι) στα παραϊατρικά. Σε Πεδία, όμως, που συγγενεύουν περισσότερο τι θα γίνει; Οι Κοινωνικές Επιστήμες (προς χάριν του νέου μαθήματος των Στοιχείων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών) διαχωρίζονται από τις Νομικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές και πρέπει οι υποψήφιοι να εξεταστούν και σε 5ο μάθημα για να τις διεκδικήσουν. Δηλαδή, στις Νομικές-Φιλολογικές μπορεί να προστεθεί το Πάντειο (ή μέρος σχολών αυτού) αλλά θα χαθεί η πιθανότητα των Παιδαγωγικών ή τούμπαλιν. Ποιες θα μείνουν απ’ έξω;Ετικέτες