Τα ίδια βιβλία Θρησκευτικών σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο για το σχολικό έτος 2015-2016

Loading...


Χωρίς καμία αλλαγή στα σχολικά εγχειρίδια Θρησκευτικών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου θα κυλήσει και η επόμενη σχολική χρονιά 2015-2016.

 Οι τίτλοι των βιβλίων Θρησκευτικών που ήδη τυπώνονται και αναμένεται να διανεμηθούν στις σχολικές μονάδες εντός του καλοκαιριού μαζί με όλα τα άλλα βιβλία είναι οι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται όλα τα τελευταία χρόνια.

Σχεδιασμοί για αλλαγές σχολικών εγχειριδίων στο μάθημα των Θρησκευτικών επί τη βάσει μάλιστα των νέων Προγραμμάτων Σπουδών που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων του θεολογικού και εκκλησιαστικού κόσμου, τίθενται στο αρχείο.Ετικέτες