Ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου

Loading...


Η επαγγελματική κατάρτιση και η δημιουργία θέσεων εργασίας για άνεργους συμπολίτες μας που κατοικούν στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου είναι ο στόχος του σχεδίου με τίτλο «ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ: ΣΥΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Το σχέδιο, το οποίο υλοποιείται από την αναπτυξιακή σύμπραξη «Αποστολή για πράσινη Επιχειρηματικότητα» ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2014, απευθύνεται σε ανέργους, κατοίκους του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Το σχέδιο προβλέπει την επαγγελματική κατάρτιση 64 ωφελούμενων και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.) για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και στον τομέα της παροχής προνοιακών υπηρεσιών. Ειδικότερα τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

1. Κατάρτιση σε θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

2. Κατάρτιση σε θέματα φύλαξης χώρων και κτιρίων, κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

3. Κατάρτιση σε θέματα παροχής υπηρεσιών καθαρισμού – συντήρησης κτιρίων και χώρων, κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 Ετικέτες