Έρχεται φοροκαταιγίδα από τα τέλη Ιουλίου και θα διαρκέσει ένα ολόκληρο εξάμηνο!

Loading...


Οπως γράφει η Ημερησία, η φοροκαταιγίδα που έρχεται θα ξεκινήσει από τα τέλη Ιουλίου και θα διαρκέσει ένα ολόκληρο εξάμηνο μέχρι το Δεκέμβριο.

Ανάμεσα στα χαράτσια που θα έρχονται ένα ένα στους φορολογούμενους είναι:

    -Φόρος εισοδήματος
    -Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
    -Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
    -Τέλος επιτηδεύματος
    -Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
    -Τέλη κυκλοφορίας δημιουργούν

Το χρονοδιάγραμμα της φοροκαταιγίδας από Ιούλιο μέχρι Δεκέμβριο

Το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να συγκεντρώσει από την επιβολή των παραπάνω φόρων και τελών 11 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένο η προσδοκία για τα χρήματα που θα φτάσουν στα Ταμεία του κράτους είναι 5,3 δισ. ευρώ από το φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, 1,178 δισ. ευρω από την Eιδική Eισφορά Aλληλεγγύης, 227,7 εκατ. Ευρώ από το Tέλος Eπιτηδεύματος, 141 εκατ. Ευρώ από το φόρο Πολυτελούς διαβίωσης: 141 εκατ. ευρώ, 2,650 δισ. Ευρώ από τον Eνιαίο Φόρο Iδιοκτησίας Aκινήτων και 1,53 δισ. ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας 2015

Το χρονοδιάγραμμα που έχει κατακτηθεί από το οικονομικό επιτελείο για την είσπραξη φόρων και τελών είναι το ακόλουθο:

31 Iουλίου 2014

    1η δόση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
    1η δόση ENΦIA

29 Aυγούστου 2014

    2η δόση ENΦIA

30 Σεπτεμβρίου 2014

    2η δόση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
    3η δόσηENΦIA

    31 Oκτωβρίου 2014
    4η δόση ENΦIA

30 Nοεμβρίου 2014

    3η δόση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
    5η δόση ENΦIA

31 Δεκεμβρίου 2014

    6η δόση ENΦIA
    Tέλη κυκλοφορίας 2015