Πλατυτέρα των Ουρανών

Loading...


Βασισμένο σε λογους του Γέροντα Εφραίμ Φιλοθεΐτη

Τιμή  στην Παναγία μας
νύκτα  και την ημέρα,
αφού  η πρόνοια ανάδειξε,
τούτην,  ως   Πλατυτέρα…

Δέχθηκε στη  γαστέρα Της
Θεάνθρωπον,  Σωτήρα,
που ένδυμα φόρεσε, φθοράς
να ξαναδώσει ελπίδα…

Προσέλαβε από αυτήν
την φύση που είχε πέσει,
την ένωσε με το Θεό
το σφάλμα για να σβέση…

Ο ουρανός ενδύεται
πλέον την Πλατυτέρα,

σαν  γίνεται η ένωση,
μέσα σε αγνήν γαστέρα…
 
Βάσταξαν οι παλάμες  Του
την Πάναγνη ψυχή Της,
και έκτοτε  εμείς,  γευόμαστε,
τάχος την αρωγήν της….

Με άστρα  παρθενικότητας
στόλισε  το κορμί της,
και έκλεισε μες, την καρδιά,
τον κόσμο όλο μαζί της….

Τύλιξε ευθύς με το xρυσόν,
το πάνσεπτον της σώμα,
και  εξόρισε στα πέρατα,
της Εύας,  το άθλιον πτώμα…

Την τίμησε, ο ίδιος Θεός
και αναδημιουργός  του κόσμου
που έγινε και  πρόδρομος,
εις τους ουράνιους δρόμους….

Στην  κοίμηση , συνάχθησαν
((ενθάδε)) ,  οι Αποστόλοι
μα  έκληπτοι, μαρτύρησαν,
την εκδημία , όλοι…
 
Ο Άδης δεν κατάφερε
το σώμα να κρατήσει
και στα Άγια του Ουρανού.
αυτό θα κατοικήσει…
 
Οι Άγγελοι του ουρανού
θα την αποδεχτούνε,

και  πιο ψηλά απ, τα Σεραφείμ,
το σώμα της θα δούνε…

Παντάνασσα, στα δεξιά,
χάρες, κεκοσμημένη
έστεψε ο Πανάγαθος
την Κεχαριτωμένην..
 
Ως Πλατυτέρα, έγινε
για όλους μας μητέρα
και αδιάκοπα παρακαλεί,
για έλεος, τον Πατέρα…

Και κλίνουν , έκτοτε οι πιστοί
γόνυ καρδία και ψυχή.
kαι απ, την επίκλησή της,
χαίρουν , την αγωγή της..

Μνάσων ο Παλαιός ΜαθητήςΕτικέτες