Παναγία η Εγγυήτρια των Αμαρτωλών

Loading...


Στην ιερά Εικόνα της Παναγίας της «Εγγυήτριας των Αμαρτωλών», η Θεοτόκος εικονίζεται με το Θείο Βρέφος στο αριστερό Της χέρι. Ο Χριστός σφίγγει με τα δύο χεράκια Του το δεξί χέρι της Μητέρας Του, όπως συνηθίζεται όταν γίνεται μία συμφωνία. Στις τέσσερις γωνίες της Εικόνας υπάρχει η εξής επιγραφή σε στίχους:

«Εγώ είμαι η Εγγυήτρια των αμαρτωλών προς τον Υιόν Μου· Εκείνος Μού έδωσε τα χέρια Του γι᾿ αυτούς, ότι πάντοτε θα Με ακούη, ώστε όσοι Μού απευθύνουν πάντοτε το “Χαίρε”, θα ζητήσουν διά μέσου Εμού να χαίρωνται αιωνίως».Ετικέτες