Προσλήψεις ιεροδιδασκάλων της Ισλαμικής θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης

Loading...


Ο διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικών υποθέσεων Ξάνθης  Νίκος Πιπερίγκος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στις ενέργειες που έγιναν εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας στο θέμα των ιεροδιδασκάλων επισημαίνοντας τα εξής: «Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των πρώτων 90 από τους 240 ιεροδιδασκάλους θα αποτελέσει ορόσημο για την Θράκη, αναγνωρίζοντας την προσφορά των ιμάμηδων και των ιεροδιδασκάλων, αλλά και των δασκάλων αποφοίτων των ιεροσπουδαστηρίων οι οποίοι προσέφεραν και συνεχίζουν να παρέχουν σημαντικό έργο στην περιοχή, υπηρετώντας το θρακικό Ισλάμ……»
ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των ιεροδιδασκάλων της Θράκης
Υποβολή ενστάσεων μέχρι την Πέμπτη 8 Αυγούστου

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των ιεροδιδασκάλων της Θράκης, για τις Μουφτείες Κομοτηνής, Ξάνθης και Διδυμοτείχου, που διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τους όρους του Νόμου (ΦΕΚ 1183/ τ.Β/ 15-05-2013) και της προκήρυξης (ΚΥΑ 65484/Α3/15-5-2013). Πρόκειται για 35 υποψήφιους για τη Μουφτεία Κομοτηνής, 14 υποψήφιους για τη Μουφτεία Διδυμοτείχου και 23 για τη Μουφτεία Ξάνθης. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα κατάθεσης ένστασης κατά των πινάκων, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι και την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 και ώρα 15:00.

Ονόματα υποψηφίων ιεροδιδασκάλων
για τη Μουφτεία Κομοτηνής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ  Ή ΤΕ
α/α      ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
1          ΔΕΡΒΙΣ            ΧΑΛΙΜΕ          ΑΧΜΕΤ                   ΖΕΪΝΕΠ
2          ΧΑΚΣΕΒΕΡ       ΕΣΡΑ              ΧΑΚΗ                     ΤΖΕΜΙΛΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
α/α      ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
1          ΑΛΑΤΖΑ          ΑΔΝΑΝ           ΧΑΣΑΝ                       ΖΟΥΧΡΕ
2          ΑΜΕΤ  ΧΑΣΑΝ            ΑΜΕΤ                                   ΝΕΦΙΣΕ
3          ΑΜΕΤ ΑΛΗ     ΑΠΤΟΥΛΑ       ΜΕΜΕΤ                        ΑΪΣΕ
4          ΚΑΛΗΝ ΣΑΛΗ            ΙΣΧΑΚ  ΣΑΜΠΡΗ                    ΝΕΤΖΙΕ
5          ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ       ΜΕΧΜΕΤ         ΡΕΤΖΕΠ           ΧΑΤΙΤΖΕ
6          ΚΑΣΑΪΚΑ         ΑΛΗ    ΜΟΥΣΤΑΦΑ                           ΣΑΝΤΙΕ
7          ΜΕΜΕΤ           ΑΠΤΟΥΛΑΧ    ΜΟΥΣΤΑΦΑ                ΣΑΑΤΕΤ
8          ΜΕΜΕΤ           ΓΙΑΚΟΥΠ        ΜΟΥΣΤΑΦΑ               ΣΑΑΤΕΤ
9          ΜΕΧΜΕΤ         ΜΕΜΕΤ           ΣΑΛΗ                        ΑΪΣΕ
10        ΜΟΥΣΤΑΦΑ   ΜΟΥΖΔΑΤ      ΜΟΥΣΤΑΦΑ                ΝΑΪΝΤΕ
11        ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣ    ΑΠΔΟΥΛΚΕΡΗΜ        ΜΕΜΕΤ           ΡΕΦΙΚΑ
12        ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ  ΕΜΙΝΕ ΑΧΜΕΤ                         ΦΑΤΜΕ
13        ΝΙΖΑΜ            ΑΧΜΕΤ            ΣΑΜΠΡΗ                 ΦΑΤΜΕ
14        ΣΑΚΑΛΗ ΑΧΜΕΤ        ΝΙΑΖΗ ΤΕΦΗΚ                        ΧΑΒΑ
15        ΣΑΛΗ  ΚΕΝΑΝ           ΜΟΥΣΤΑΦΑ                           ΖΕΪΡΑ
16        ΣΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ     ΜΟΥΣΤΑΦΑ   ΡΙΤΒΑΝ            ΑΪΣΕΛ
17        ΣΕΜΕΡΤΖΗ     ΣΑΜΠΡΗ        ΑΚΗΦ                          ΣΑΦΪΕ
18        ΧΟΥΣΕ ΜΕΜΕΤ           ΧΟΥΣΕΪΝ         ΡΕΣΗΤ         ΤΖΕΜΙΛΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α/α      ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
1          ΑΛΗ    ΑΜΕΤ – ΡΙΤΒΑΝ          ΜΕΜΕΤ                      ΝΑΦΙΕ
2          ΗΛΙΑΣ ΧΟΥΣΕΪΝ                  ΜΕΜΕΤ                       ΕΜΙΝΕ
3          ΚΑΛΗΝ ΜΕΜΕΤ         ΣΟΥΚΡΗ          ΚΑΔΗΡ            ΦΑΤΜΕ
4          ΜΕΜΕΤ           ΜΟΥΣΤΑΦΑ   ΓΙΑΚΟΥΠ                   ΧΑΦΙΣΕ
5          ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣ    ΜΕΜΕΤ           ΑΧΜΕΤ            ΤΖΕΜΙΛΕ
6          ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣ    ΤΖΕΜΗΛ         ΑΜΕΤ              ΤΖΕΜΙΛΕ
7          ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣ    ΙΜΠΡΑΧΗΜ    ΜΕΜΕΤ           ΡΕΦΙΚΑ
8          ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣ    ΙΣΜΑΗΛ          ΜΕΜΕΤ           ΡΕΦΙΚΑ
9          ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣΗ ΜΕΜΕΤ           ΣΑΛΗ           ΤΖΕΜΙΛΕ
10        ΠΙΣΚΑΛ ΙΣΜΑΗΛ        ΑΜΕΤ             ΑΜΕΤ               ΑΊΣΕ
11        ΣΑΡ-ΧΑΣΑΝ                ΑΛΗ              ΑΜΕΤ            ΤΖΕΜΙΛΕ
12        ΤΟΠΑΛ ΑΜΕΤΟΓΛΟΥ     ΑΧΜΕΤ        ΜΟΥΣΤΑΦΑ    ΣΙΑΖΙΕ
13        ΧΑΣΑΝ ΓΙΟΥΣΟΥΦ    ΑΪΣΕ     ΜΕΜΕΤ                   ΤΖΕΜΙΛΕ
14        ΧΑΤΖΗ ΓΙΑΚΟΥΠ ΣΑΜΠΑΝ  ΧΟΥΣΕΪΝ         ΑΧΜΕΤ            ΟΥΡΚΙΕ
15        ΧΑΤΙΠ ΙΣΜΑΗΛ          ΙΜΠΡΑΜ         ΜΕΜΕΤ           ΜΠΑΡΙΕ

Ονόματα των υποψηφίων ιεροδιδασκάλων
για τη Μουφτεία Διδυμοτείχου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
α/α      ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
1          ΔΕΡΒΙΣ            ΤΖΕΜΙΛ           ΧΑΣΙΠ                       ΝΑΖΙΕ
2          ΚΑΧΡΙΜΑΝ     ΑΧΜΕΤ            ΜΕΜΕΤ                      ΖΕΪΝΕΠ
3          ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ    ΑΧΜΕΤ            ΑΛΗ-ΟΣΜΑΝ             ΦΑΤΜΕ
4          ΜΟΛΛΑ          ΙΡΦΑΝ            ΑΛΗΣ                           ΑΪΣΕ
5          ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛ        ΦΙΚΡΗ ΓΙΑΚΟΥΠ                     ΧΑΦΙΖΕ
6          ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛ-ΧΟΥΣΕΪΝ   ΜΟΥΤΖΙΑΧΗΤ ΧΑΣΑΝ       ΦΑΤΜΕ
7          ΝΤΑΓΛΗ-ΣΙΟΥΚΟΥΡΟΥ         ΣΑΪΤ     ΑΛΗΣ           ΜΟΥΣΕΡΕΦ
8          ΟΣΜΑΝ-ΤΣΑΟΥΣ-ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ    ΦΙΚΡΗ ΜΕΜΕΤ      ΑΗΣΕ
9          ΧΑΒΟΥΖ          ΑΛΗ    ΜΟΥΣΤΑΦΑ                            ΣΕΒΙΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α/α      ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
1          ΚΑΡΑ ΑΛΗ      ΧΑΣΑΝ            ΧΑΚΗ                          ΑΖΙΖΕ
2          ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ    ΑΛΗ               ΧΟΥΣΕΪΝ                     ΖΟΥΧΡΕ
3          ΣΑΡ-ΑΜΕΤ      ΧΑΣΑΝ            ΑΜΕΤ                       ΤΖΕΜΙΛΕ
4          ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ  ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ     ΕΜΙΝ                        ΖΕΪΝΕΠ

Ονόματα υποψηφίων ιεροδιδασκάλων
για τη Μουφτεία Ξάνθης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ  Ή ΤΕ
α/α      ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
1          ΡΑΗΜ            ΦΑΧΡΗ             ΜΟΥΣΤΑΦΑ                        ΑΪΣΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
α/α      ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
1          ΑΧΜΕΤΣΙΚ       ΡΕΜΖΗ           ΜΕΧΜΕΤ                  ΑΪΣΕ
2          ΓΙΑΚΟΥΠ        ΜΠΙΛΑΛ         ΚΙΑΜΗΛ                   ΝΟΥΡΙΕ
3          ΕΓΙΟΥΠ           ΤΖΕΜΗΛ         ΧΑΣΑΝ                    ΦΑΤΜΕ
4          ΖΟΥΜΠΟΥΛ   ΡΙΤΒΑΝ           ΜΕΧΜΕΤ                   ΧΑΝΙΦΕ
5          ΙΜΑΜ  ΣΟΥΧΕΪΠ         ΡΕΜΖΙ                              ΜΠΕΔΡΙΕ
6          ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ ΜΠΙΛΑΛ         ΜΠΕΧΡΗ                     ΧΑΪΡΙΕ
7          ΚΟΝΤΕ            ΤΑΧΗΡ            ΦΑΡΟΥΚ               ΧΙΛΜΙΕ
8          ΜΟΛΛΑ ΧΑΣΑΝ         ΜΕΜΕΤ           ΜΕΜΕΤ           ΧΑΝΙΦΕ
9          ΜΟΥΕΖΗΝ     ΦΑΤΙΜΟΥΣΤΑΦΑ       ΑΛΗ-ΡΙΖΑ       ΖΟΥΜΠΕΪΔΕ
10        ΜΠΑΣΙΑ          ΡΑΧΜΗ           ΧΟΥΣΕΪΝ                 ΧΑΤΖΙΡΕ
11        ΧΑΛΗΛ            ΤΑΧΗΡ            ΤΖΙΧΑΤ                   ΝΟΥΡΣΕΛ
12        ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ          ΤΖΗΧΑΤ          ΧΟΥΣΕΪΝ         ΑΪΣΕ
13        ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ          ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ            ΕΜΙΝΕ
14        ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ          ΧΑΣΑΝ            ΧΟΥΣΕΪΝ         ΑΪΣΕ
15        ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΤΖΙΧΑΤ            ΧΑΣΑΝ                 ΤΖΕΜΙΛΕ
16        ΧΕΜΣΕΡΗ       ΝΕΖΝΤΕΝ       ΧΟΥΣΕΪΝ              ΦΑΤΜΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ  –  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α/α      ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
1          ΚΙΟΣΕ  ΤΖΕΜΗΛ         ΧΟΥΣΕΪΝ                          ΝΟΥΡΣΕ
2          ΝΙΧΑΤ ΟΓΛΟΥ            ΕΡΟΛ  ΝΙΧΑΤ                    ΜΟΥΡΒΕΤ
3          ΤΖΕΜΗΛ ΟΓΛΟΥ       ΟΖΕΛ  ΤΖΕΜΗΛ                 ΧΙΟΥΡΟΥ
4          ΧΑΛΗΛ            ΝΟΥΡΣΕΛ       ΓΙΟΥΣΟΥΦ              ΜΑΪΔΕ
5          ΧΑΤΖΗ ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ            ΑΧΜΕΤ            ΧΑΤΙΤΖΕ
6          ΧΑΤΖΗ ΜΠΕΤΕΛ         ΑΜΠΙΤΗΝ       ΜΕΧΜΕΤ         ΕΜΙΝΕ