Ιδού πόση είναι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία

Loading...


του Ι. Πάτσο

Ο πρόεδρος της οργάνωσης της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία «Ομόνοια» Βασίλης Μπολάνος, παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξή τύπου στα Τίρανα, τα αποτελέσματα της καταγραφής μελών της Ελληνικής Μειονότητας στη γειτονική χώρα.  Επεσήμανε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 286.852 μέλη της μειονότητας, εκ των οποίων το 30% δηλαδή περίπου 86.000 συμπληρώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία είναι η έκφραση του αριθμητικού μεγέθους και της γεωγραφικής επέκτασης των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας», δήλωσε ο κ. Μπολάνος.

«Από την επεξεργασία των στοιχείων, προκύπτει ότι το 50% των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, αλλά διατηρούν επαφές με τα πάτρια εδάφη τους και το 70% αυτών επισκέπτονται πάνω από τρεις φορές το χρόνο, την περιοχή τους» σύμφωνα με τον κ. Μπολάνο.

Συνολικά 85.841 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν στην περιοχή του Αυλώνα, στο Αργυρόκαστρο 51.067, στην Κορυτσά 33.561 στην υπόλοιπη επικράτεια και τα Τίρανα 32.298, ενώ το υπόλοιπο των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκαν από τα μέλη των ομογενών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ, κλπ.