Μονή Δοχειαρίου

Ιερα Μονή Δοχειαρίου – The Holy Monastery of Docheiariou

Ιδρύθηκε στις αρχές του 11ου αιώνος (πριν το 1013) στην περιοχή της σημερινής Δάφνης, τιμώμενη στο όνομα του αγίου Νικολάου. Στα μέσα του ίδιου αιώνα μεταφέρθηκε κάπου στη σημερινή θέση και περί τα τέλη του αιώνα αφιερώθηκε στον άγιο Μιχαήλ. Στις αρχές του 14ου αι. ήταν ήδη αφιερωμέ­νη στους Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ. Το υπάρχον Καθολικό είναι κτίσμα του 16ου αι., με τοιχογραφίες του 1568, αποδιδόμενες στο ζωγράφο Τζώρτζη. Το σημαντικώτερο κειμήλιο της Μονής είναι η περίφημη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας η επονομα­ζόμενη «Γοργοεπήκοος». Ενδιαφέρον επί­σης παρουσιάζει και ο μεγάλος χάλκινος ενεπίγραφος λιτανευτικός σταυρός, έργο του 11ου αι. Στη Μονή φυλάσσονται και αξιόλογες αρχαιότητες προερχόμενες από το με­τόχι πού είχε στην Κασσάνδρα· μεταξύ αυτών είναι και μία μεγάλη και σπουδαία επιγρα­φή των άρχων του 3ου αι. π.Χ., με την οποία ο βασιλεύς Κάσσανδρος δώρησε κτήματα σε ευγενείς μακεδόνες.

The monastery was founded in the early 11th century (before 1013) near present-day Dafni, and was dedicated to St Nicholas. A few decades later it was moved to approximately its present position and about the end of the century it was dedicated to St Michael. By the early 14th century it was already dedicated to the Archangels Michael and Gabriel. The present katholikon was built in the 16th century, with wall-paintings of 1568 attributed to the painter Tzortzis. The monastery’s greatest treasure is the miraculous icon of the Virgin known as the Gorgoepekoos. Also of interest is the great inscribed bronze processional cross, an 11th century work. The monastery also possesses notable antiquities taken from the dependency it once owned on the first Halkidiki peninsula, Cassandra. Among these is an important early third century B.C. inscription recording ionations of land to Macedonian nobles by King Cassander.

Λεζάντες Φωτογραφιών

Moni Docheiariou 01

Η Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Εξωτερική άποψη.

Holy Monastery of Docheiariou. External view.

Moni Docheiariou 02

Βορειοανατολική άποψη της Μονής.

The monastery from the northeast.

Moni Docheiariou 03

Εσωτερική άποψη της Μονής εξ ανατολών.

Inside the monastery, looking west.

πηγή: Xαρίτωνος Μοναχού

Ματιές στον Άθω – Images of Athos

Έκδοση 3η, Άγιον Όρος 2007

ISBN 960-7735-04-8