Υπενθύμιση Εγκυκλίου για άτομα με κινητικά προβλήματα

Loading...


Η Ιερά Σύνοδος στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου εξεδωσε εγκύκλιο για την υπενθύμιση των αποφάσεων που έχουν παρθεί σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ώς εξής:
Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 11ης μηνός Δεκεμβρίου ε.ε., και κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9992/25.11.2013 εγγράφου του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικώς Αναπήρων, δι’ ου υποβάλλεται αίτημα αυτού επί του θέματος:

«Προσβασιμότης ατόμων μετά βαρέων κινητικών αναπηριών εις τους Ιερούς Ναούς της Επικρατείας», γνωρίζομεν υμίν, ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, απεφάσισεν όπως ένθεν μεν υπενθυμίση τα προηγούμενα υπ’ αριθμ. 1190/568/20.3.2003 και 1850/933/5.5.2003 σχετικά μετά του ως άνω θέματος Εγκύκλια Αυτής Σημειώματα, ένθεν δε παραγγείλη όπως ελεγχθή η εφαρμογή των ως άνω Εγκυκλίων Σημειωμάτων και διαπιστωθή η σωστή προσβασιμότης των Ιερών Ναών και των Ιερών Μονών υπό προσώπων μετά βαρέων κινητικών αναπηριών, μερίμνη των εκασταχού Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών.