Θέσεις Εργασίας Παιδαγωγών στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Loading...


Η , αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Δημήτρειου» Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στο Μοσχάτο, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Παιδαγωγών ΠΕ με ορισμένου χρόνου μερικής :

Αποστολή βιογραφικών έως 20 Σεπτεμβρίου 2016

Αποστολή βιογραφικών:

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimitriokdap@mkoapostoli.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Αγ. Κωνσταντίνου 7, 18344 Μοσχάτο