Συνέρχεται η Ιερά Σύνοδος στις 18 & 19 Αυγούστου

Loading...


ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ 

την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 η , της 159ης Συνοδικής Περιόδου, για να ασχοληθεί με θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.