Συνέρχεται την Τρίτη 10 Ιανουαρίου η ΔΙΣ

Loading...


Συνέρχεται, από την Τρίτη 10 έως και την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017, η της , της 160ής Συνοδικής Περιόδου, για να ασχοληθεί με θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.