Πυρά κατά του γεν.γραμματέα Θρησκευμάτων από τον Σπάρτης Ευστάθιο

Loading...


Επιμέλεια:Γιώργος Θεοχάρης
Επιστολή ΄΄φωτιά΄΄ του μητροπολίτη Μονεμβασιάς και Σπάρτης Ευσταθίου στον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γιώργο Καλατζή για τη μισθοδοσία των κληρικών.

Αγαπητέ μου κ. Γενικέ,

Πρόσεξα από τό διαδίκτυο όσα είπατε στά «ΝΕΑ» γιά τήν πρόταση τού ΚΕΠΕ πού αφορά στήν περικοπή τής μισθοδοσίας τών κληρικών, τήν οποία χαρακτηρίσατε ως ασύμφορη.
Θά μού επιτρέψετε νά καταγράψω εδώ κάποιες προσωπικές μου παρατηρήσεις γιά τό ίδιο θέμα, αλλά από άλλη οπτική γωνία.

α) Τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό έργο πού επιτελεί η Εκκλησία μέ τρόπο αξιοθαύμαστο δέν πρέπει νά τό συσχετίζουμε μέ τή μισθοδοσία τού κλήρου. Είναι δυνατό οι κληρικοί μας, οι γενναίοι αυτοί συμπαραστάτες στόν πόνο καί στή δοκιμασία τού λαού μας, νά σκεφτούν εκδικητικά καί νά αποφασίσουν νά αναστείλουν τήν όποια προσφορά τους, επειδή η Πολιτεία μέ ενδεχόμενη – αχαρακτήριστη – απόφασή της θά κόψει τόν μισθό τους;
Είναι δυνατό νά φανταστούμε έναν πατέρα νά στερεί από τό παιδί του κάθε υλική καί ηθική βοήθεια, επειδή τό παιδί του συμπεριφέρθηκε μέ σκληρότητα απέναντί του; Άν αυτό δέ γίνεται μέ οποιονδήποτε πατέρα καί οποιοδήποτε παιδί, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, πώς είναι δυνατό νά τό διανοηθεί καί νά τό κάνει η πνευματική τροφός τού λαού μας καί στοργική Μητέρα του, η Εκκλησία; Τό ακόμη χειρότερο είναι νά στερήσει από τά παιδιά της τή συμπαράστασή της χωρίς αυτά νά φταίνε σέ τίποτε, γιατί η Πολιτεία έδειξε τό σκληρό πρόσωπό της πρός τούς εκπροσώπους τής Εκκλησίας.
β) Η σκέψη σας, ότι τό φιλανθρωπικό έργο τής Εκκλησίας εκτιμάται γιά τό έτος 2011 σέ 100 εκατομμύρια έχει επίσης μία αδύνατη πλευρά.  Τό κόστος τής υλικής προσφοράς της ξεπερνά τά 100 εκατομμύρια, διότι πρέπει νά υπολογιστεί καί η σέ είδος προσφορά της, η οποία φθάνει τά 50 εκατομμύρια.

Όμως δέν πρέπει νά περιορίζουμε τή συμπαράστασή της στά υλικά αγαθά, δοθέντος ότι η ηθική της αρωγή είναι αξιοθαύμαστη καί αξεπέραστη.
Οι κληρικοί μας αυτά τά ποσά πού διαθέτουν σήμερα γιά τόν λαό μας ούτε επιθυμούν ούτε μπορούν νά τά κρατήσουν γιά τόν εαυτό τους, έστω καί άν γίνουν φτωχοί όσο καί οι πιό φτωχοί τού λαού μας. Κανένας δέ θά τούς δικαιολογήσει, άν από αυτά πού συγκεντρώνουν γιά τούς άλλους κάποια τά χρησιμοποιήσουν γιά τόν εαυτό τους, αλλά ούτε καί οι δυνάμενοι θά τά προσφέρουν υπέρ τών κληρικών μας, γιατί κάποιοι τά κατάφεραν νά δημιουργήσουν ένα αντικληρικό πνεύμα στήν εποχή μας.

γ) Είναι αλήθεια -καί χαίρω, διότι τό υπογραμμίζετε- ότι τό κοινωνικό έργο τής Εκκλησίας γίνεται σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τού Κυρίου μας καί τών Αγίων Πατέρων καί μέ τή βοήθεια τού Θεού θά συνεχισθεί γιά όσο καιρό διαρκέσει η δοκιμασία καί μετά τό τέλος  αυτής, γιατί ο Κύριος τό είπε μέ τά αλάνθαστα λόγια του «τούς πτωχούς πάντοτε θά έχετε μαζί σας».

Όμως, καλέ μου κ. Γενικέ, πρέπει νά ειπούμε στόν λαό μας τήν αλήθεια. Πολλές φορές λέμε εμείς οι κληρικοί, ότι τό Κράτος πήρε τό 96% τής εκκλησιαστικής περιουσίας, αλλά η Πολιτεία ποτέ δέν είπε ότι πήρε από τήν Εκκλησία αυτή τήν περιουσία.

Γιατί δέν τό λέτε καί Σείς ως αρμόδιο Υπουργείο; 

Βγείτε στά κανάλια καί πέστε στόν λαό μας ότι η Εκκλησία μας σέ δύσκολες στιγμές έδωσε χάρη τού εμπερίστατου λαού τό 96% τής περιουσίας της.
Σάς ….επιτρέπουμε νά αποκρύψετε τό γεγονός ότι καί ένα μέρος αυτής τής περιουσίας τό άρπαξε  βιαίως  η Πολιτεία. Πείτε, όμως, στόν κόσμο ότι η περιουσία τής Εκκλησίας εδόθη κατά 96%. Μάς πονάει, όταν δέν τό λέτε ευθέως. Μάς πληγώνει η σιωπή σας. Γι’ αυτό καί ο λαός μας συνεχίζει νά ομιλεί περί αμύθητης εκκλησιαστικής περιουσίας. Δέν τό πείσαμε εμείς, γιατί δέ βοηθήσατε εσείς.
Δέν εντρέπονται καί αρχηγοί κομμάτων ή κομματικά στελέχη νά ομιλούν γι’ αυτή τήν περιουσία καί νά προσθέτουν τήν κακόβουλη είδηση, ότι καί γι’αυτή τήν περιουσία πού έχει, δηλαδή τό 4%, δέν πληρώνει φόρο. Πόσες φορές τό έχουμε πεί, τό έχουμε δημοσιεύσει, ότι πληρώνει η Εκκλησία όλους τούς φόρους πού πληρώνουν καί όλα τά άλλα Νομικά Πρόσωπα. Φόρους δέν πληρώνουν οι Αιρετικοί  τής Ελλάδος καί οι Μουσουλμάνοι τής Χώρας μας, γιά τούς οποίους όμως δέ λέγεται τίποτε. Γιατί δέν τά λέτε αυτά;

δ) Καί κάτι τελευταίο. Πιέζεσθε ασφαλώς από πολλούς καί ποικίλους νά κόψετε τόν μισθό τών ιερέων. Αυτών οι οποίοι είναι ήρωες καί μάρτυρες, γιατί υπηρετούν τόν λαό μας, καί, ενώ οι άλλοι παράγοντες έχουν εγκαταλείψει τόν λαό, μένουν κοντά στόν πόνο του καί στά προβλήματά του, γεγονός πού φαίνεται ιδιαίτερα στά χωριά καί στήν επαρχία. Αυτών πού είναι ήρωες καί μάρτυρες, διότι έχουν πολύτεκνες οικογένειες οι περισσότεροι καί πασχίζουν νά αντιμετωπίσουν τίς δυσκολίες μέ έναν πενιχρό μισθό, χωρίς νά μπορούν νά εργασθούν  καί σέ άλλη εργασία, αφού τό ράσο τους τούς εμποδίζει. 

Αυτών πού είναι στοργικοί πατέρες μέ υποχρεώσεις πολλές, αφού πρέπει νά φροντίζουν όχι μόνο γιά τό ψωμί τών παιδιών τους, αλλά καί γιά τή διατροφή τών φτωχών, τών αστέγων καί τών παντελώς αναργύρων ενοριτών τους, στούς οποίους έχουν χρέος  νά ανοίξουν – καί τό κάνουν – όχι μόνο τό πορτοφόλι τους, αλλά καί τό σπίτι τους.
Γιατί δέ λέτε ότι «δέν μπορούμε νά τό κάνουμε, αφού  δέν μπορούμε νά αθετήσουμε τήν υπογραφείσα συμφωνία Εκκλησίας – Πολιτείας  μέ τήν οποία η δεύτερη πήρε τό 96% τής περιουσίας τής πρώτης. Η Πολιτεία έναντι αυτής τής προσφοράς τής Εκκλησίας έχει αναλάβει τή μισθοδοσία τού ιερού Κλήρου καί τή λειτουργία τών Εκκλησιαστικών Σχολών. Κάτω από αυτό τό κείμενο έβαλαν τίς υπογραφές τους η τότε Κυβέρνηση  καί ο τότε Αρχιεπίσκοπος. Άν το κάνουμε, θά είμαστε ένας οργανισμός ασυνεπής καί αφερέγγυος»;

Έτσι, εάν μιλήσετε, θά απαλλαγείτε από τίς οχλήσεις όλων εκείνων  πού ευρίσκουν ευκαιρία νά χύνουν τό δηλητήριο τής ψυχής τους στ’ αυτιά ευτυχώς πρός τό παρόν καί όχι στίς καρδιές τών Ελλήνων πολιτών.

Άς ευχηθούμε νά μή συντελεστούν ανοσιουργήματα γιά τά οποία θά κλάψουμε, όταν θά είναι αργά.

Ο Μονεμβασίας καί Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 • Διαβάστε όλες τις ειδήσεις  και τα εκκλησιαστικά ΝΕΑ από το vimaorthodoxias.gr • Ορθοδοξία : Όλα τα ΝΕΑ για τις μητροπόλεις

  Επικαιρότητα ΕΔΩ 

  Εορτολόγιο : Γιορτή σήμερα - Όλες οι γιορτές

  Όλες οι προσευχές : Προσευχή 

   
 • tilegrafima.gr