Πρόγραμμα επιμόρφωσης κληρικών και λαϊκών στελεχών της εκκλησίας

Loading...


Ανοιχτή πρόσκληση προς το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » – Κατηγορία Πράξης  «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης» – Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα υλοποιηθούν 40 προγράμματα επιμόρφωσης. Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες της παρέμβασης είναι οι ακόλουθες:

1. Ποιμαντική και ψυχολογική υποστήριξη του γάμου και της οικογενείας
2. Ποιμαντική και ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού και του εφήβου
3. Ποιμαντική και ψυχολογική υποστήριξη των πενθούντων
4. Ποιμαντική και ψυχολογική υποστήριξη των νοσούντων
5. Επιμόρφωση για την υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής του πολιτισμού με βάση την ορθόδοξη θεολογική και πολιτιστική κληρονομιά.
6. Επιμόρφωση για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης