Ο Σεραφείμ Περαιώς απαντά στον Θεολόγο Ανδριόπουλο

Loading...


Ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ μέσα από επιστολή του απαντά στον θεολόγο Παναγιώτη Ανδριόπουλου  για την κριτική που άσκησε στις θέσεις που διατύπωσαν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για τον μακαριστό Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα αλλά και σε άλλα επίκαιρα θέματα.

Ακολουθεί η επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ:
Προς Τον

κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο

Διαχειριστή του Ιστολογίου

«Ιδιωτική Οδός»

Αγαπητέ κ. Ανδριόπουλε,

Απαντώντες στους τελευταίους σχολιασμούς σας σημειώνουμε:

1. Τό αδιαμφισβήτητο θαύμα του πολιούχου Κερκύρας και Πειραιώς Αγίου Σπυρίδωνος της 12ης Νοεμβρίου 1716 διασώζεται και εναργώς περιγράφεται από τον διδάχο του Γένους Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο στο έργο του «Ουρανού κρίσις» που εκδόθηκε στην Λειψία της Σαξωνίας το 1805 και εμπεριέχεται στην έκδοση της Ι. Μητροπόλεως Κερκύρας του 1951 υπό του μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας κυρού Μεθοδίου δαπάναις του Ι. Ναού Αγ. Σπυρίδωνος στις σελίδες 209-275 όπου και η Ακολουθία του Θαύματος γεγονός που αποσιωπείτε. Συνεπώς απορούμε πως τίθεται ζήτημα «λειτουργικής καινοτομίας και λειτουργικής τάξεως». Ταυτοχρόνως για τους αρνουμένους την αλήθεια του πράγματος και τη σημασία του απάντηση αποστομωτική δίδει ο κενός χώρος, παρά το αδιαλώβητο σκήνωμα του Αγίου στον Ι. Ναό του Αγ. Σπυρίδωνος Κερκύρας, όπου θα ετοποθετείτο το αλτάριο των Ρωμαιοκαθολικών και αυτό πανθομολογείται υπό των Κερκυραίων. Ως εγκρατής θεολόγος που γνωρίζει ότι δεν υπάρχει αγιότης των ανθρώπων διακρινομένη της ακτίστου αγιότητος του Θεού στην οποίαν και μετέχουν θεωθέντες οι άγιοι και επομένως δια του Ιερού Σπυρίδωνος ενήργησε το συγκεκριμένο θαύμα αυτός ο αιώνιος Θεός, εισηγήσθε να μην τιμήσωμε την ενέργειά Του;

2. Ἡ αναδημοσίευσις στο ιστότοπό σας του χυδαίου και αισχρού σχολίου της Εφημερίδος Καθημερινή που ανήκει στον γνωστό όμιλο τον οποίο έχω δημοσία στηλιτεύσει για την προβολή των σιωνιστικών ύβρεων κατά του Σωτήρος μας και μάλιστα κατά την περίοδο της Αγίας και Μ. Εβδομάδος και παρ’ ότι ασφαλώς γνωρίζετε το πόσον χυδαία διαστρεβλωμένη είναι από τον υπογράφοντα το σχόλιο η αλήθεια, διότι ουδέποτε ανεφέρθην σε «σεξουαλικές πρακτικές» αλλά υπερασπιζόμενος την ιερότητα του ανθρωπίνου σώματος «ναού του Θεού» ανεφέρθην στην κακοποιό παράχρηση των σωματικών οργάνων και στις νομοτελειακές επιπτώσεις αυτής της παραχρήσεως όπως αποδεικνύεται και από την ιατρική κοινότητα παραθέτων δύο ιατρικές ανακοινώσεις δυστυχώς αποδεικνύει εμπάθεια και κακότητα προς το πρόσωπό μου.

3. Αἰτιάσθε τους Κληρικούς της Μητροπόλεως Πειραιώς που ποιμαίνω Αρχιμ. Παύλο Δημητρακόπουλο και Πρωτοπρ. Άγγελο Αγγελακόπουλο ότι επιτίθενται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη «με την ευλογία» του οικείου αυτών Ιεράρχου παραθέτων τμήματα δημοσιευομένων άρθρων των σε διάφορα ιστολόγια που δεν ανήκουν στην Ι. Μητρόπολη Πειραιώς. Διερωτώμαι με ποία λογική εγκαλούμαι για τις προσωπικές απόψεις και τοποθετήσεις που δημοσιεύουν οι ανωτέρω Κληρικοί ελεύθεροι ασφαλώς όντες να έχουν την προσωπική τους εκτίμηση και ευθύνη δια τα υπ’ αυτών γραφόμενα. Θα εξέφραζαν τον οικείο τους Ιεράρχη εάν τα κειμενά τους εδημοσιεύοντο στον ιστότοπο της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς η στην περιοδική της έντυπη έκδοση. Έχετε δε κάθε δυνατότητα να αντικρούσετε θεολογικώς τα υπ’ αυτών υποστηριζόμενα η εάν θεωρείτε ότι έχουν υποπέσει σε κανονικό αδίκημα να καταθέσετε κατ’ αυτών κανονική έγκλιση λαμβάνοντες σχετικό αριθμό Πρωτοκόλλου εκ της Ι. Μητροπόλεως.

Συνιστάτε εσείς ο εγκρατής θεολόγος εν έτει 2012 την άσκηση τρομοκρατίας και την επιβολή γραμμής στους Κληρικούς υπό των Επισκόπων; Και πως δεν συνεκτιμάται το γεγονός ότι ο εν τη Ι. Μητροπόλει υπηρετών ως Ιεροκήρυξ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ τόσον από την εκπομπή του στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας όσο και κατά την κηρυκτική του δράσι στους Ι. Ναούς της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς ως και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις δεν φείδεται χρόνου και κόπου να εξυμνεί το Πάνσεπτο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Παναγιώτατον Οικουμενικό Πατριάρχη, να αναγινώσκει τας εγκυκλίους Αυτού και να μεταφέρη τας ευχάς Αυτού.

Επομένως νομίζω ότι αδικείτε εαυτόν με αυτά τα οποία γράφετε.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜtilegrafima.gr