Ο Ιερώνυμος στα ονομαστήρια του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Loading...


Με την παρουσία του θα εορταστούν φέτος τα ονομαστήρια του , το διήμερο 10-11 Ιουνίου.

Η σχετική ανακοίνωση για το πρόγραμμα των ονομαστηρίων του Παναγιωτάτου έχει ως εξής:

«Ευχαρίστως ανακοινούται ότι, επί τη εορτή των Αγίων ενδόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, αγομένων των σεπτών ονομαστηρίων της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου ημών, θα χοροστατήση Ούτος κατά τον Εσπερινόν της εορτής, την Δευτέραν, 10ην Ιουνίου, και ώραν 6:00 μ. μ., εν τη Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, μετά το πέρας του οποίου θα παρατεθή δεξίωσις εν τω αυλείω χώρω της Ι. Μονής, καθ̉ ην η Α. Θ. Παναγιότης θα δεχθή τα εόρτια σέβη του κλήρου και του λαού.

Την επομένην, Τρίτην, 11ην ιδίου, ο Πατριάρχης θα χοροστατήση κατά την Θείαν Λειτουργίαν της εορτής εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, εν συγχοροστασία μεν μετά των ενταύθα και των εκ του εξωτερικού προσελευσομένων αγίων Αρχιερέων, τη τιμητική δε παρουσία και της Α. Μακαριότητος, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Μετά την Απόλυσιν, θα προσφωνήση τον εορτάζοντα Προκαθήμενον ο α´ τη τάξει των Ιεραρχών Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος και θα αντιφωνήση ο Πατριάρχης.

Διά τους επιθυμούντας να εκκλησιασθούν κατά τον τελεσθησόμενον εν τη Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή Εσπερινόν της εορτής διατίθεται λεωφορείον, το οποίον θα εκκινήση την 5:00 μ.μ. εκ της πλατείας Ταταούλων (Κουρτουλούς), διερχόμενον την 5:15 μ.μ. έμπροσθεν της Όπερας Ταξείμ, μετ᾿ επιστροφής εις τα ίδια μετά το τέλος του Εσπερινού και της δεξιώσεως».tilegrafima.gr