Αποφάσεις δεύτερης συνεδρίας της Δ.Ι.Σ.

Loading...


Συνήλθε σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στην δεύτερη Συνεδρία της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 156ης Συνοδικής Περιόδου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία :

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.

Επίσης έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα και ενέκρινε αποσπάσεις Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος σε… Ιερές Μητροπόλεις του εξωτερικού.tilegrafima.gr