Απαντήσεις σε απορίες για την αξιολόγηση των κληρικών ( Β’ Μέρος )

Loading...


Του Αρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζα,
Διευθυντή Προσωπικού της Ιεράς Συνόδου

  10. Το Έντυπο Αξιολογήσεως μπορεί να διαφέρει από Μητρόπολη σε Μητρόπολη;

Όχι. Το Έντυπο της Αξιολογήσεως συντάχθηκε με κριτήρια εκκλησιολογικά, και λαμβάνοντας  υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία  σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση. Οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε  από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο και συμπληρώνεται ως έχει, αναλλοίωτο ως προς το περιεχόμενό του. Δεν αποτελεί «υπόδειγμα» στο οποίο θα μπορούσε ο καθένας να επέμβει, ούτε είναι χώρος για παράθεση λεπτομερειών ή για εκθέσεις ιδεών, είτε εκ μέρους των αξιολογουμένων είτε των αξιολογητών. Το Έντυπο Αξιολογήσεως είναι ενιαίο για όλους και συμπληρώνεται χειρόγραφα, εντός των πλαισίων και των ορίων που περιέχει.
  11. Ποιοί υπόκεινται σε αξιολόγηση;

Σε αξιολόγηση υπόκεινται κάθε χρόνο όλοι οι Διάκονοι και οι Πρεσβύτεροι που έχουν  την ιδιότητα του Εφημερίου ή του Ιεροκήρυκα και μισθοδοτούνται από το κράτος.

  12. Τι ισχύει για τους Ιεροκήρυκες του Ν. 1811/1988;

Ειδικά οι Ιεροκήρυκες  του Ν. 1811/1988, οι οποίοι αξιολογούνταν  ανέκαθεν σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία, εμπίπτουν στο καθεστώς που ισχύει για τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους: αξιολογούνται από τον Μητροπολίτη (ή τον Πρωτοσύγκελλο), στο έντυπο που ισχύει για τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους, και οι Εκθέσεις Αξιολογήσεως διαβιβάζονται στην Ιερά Σύνοδο, όπου τηρούνται οι υπηρεσιακοί τους φάκελοι. Για την προαγωγή τους από βαθμό σε βαθμό, όπως και για κάθε άλλη υπηρεσιακή τους μεταβολή, αρμόδια είναι η Ιερά Σύνοδος και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ιερών Μητροπόλεων, και όχι το Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

  13. Πώς αξιολογούνται οι αποσπασμένοι κληρικοί;

Οι  αποσπασμένοι κληρικοί αξιολογούνται  από την εκκλησιαστική Αρχή στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες  τους τουλάχιστον κατά τους τελευταίους  πέντε μήνες της χρονιάς για  την οποία αξιολογούνται. Εάν  δηλαδή κάποιος κληρικός είναι αποσπασμένος σε άλλη Μητρόπολη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, η Ι. Μητρόπολη στην οποία είναι εγγεγραμμένος αποστέλλει στην Ι. Μητρόπολη όπου αυτός υπηρετεί το Έντυπο της Αξιολογήσεως και την σχετική Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, με το αίτημα να συμπληρωθεί και να επιστραφεί για να τεθεί στον υπηρεσιακό φάκελο του κληρικού. Κληρικοί αποσπασμένοι από την οργανική τους θέση σε άλλη Ενορία εντός των ορίων της ιδίας Μητροπόλεως, αξιολογούνται σε πρώτο βαθμό από τον Αρχιερατικό Επίτροπο της περιοχής στην οποία διακονούν και σε δεύτερο βαθμό από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο ή τον Πρωτοσύγκελλο.

  14. Ποιοί έχουν την αρμοδιότητα του αξιολογητή;

Ex officio το έργο του αξιολογητή αποτελεί  καθήκον και αρμοδιοτητα των  Αρχιερατικών Επιτρόπων, οι οποίοι  αξιολογούν σε πρώτο βαθμό  τους κληρικούς της περιφερείας τους, και του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου ή του Πρωτοσυγκέλλου, ο οποίος αξιολογεί τους πάντες σε δεύτερο βαθμό. Βασική προϋπόθεση είναι οι ex officio αξιολογητές να έχουν διορισθεί στις θέσεις που κατέχουν τουλάχιστον πέντε μήνες πριν το τέλος της περιόδου αξιολογήσεως. Κατά τις περιπτώσεις όπου α) αξιολογείται ο αξιολογητής και επομένως δεν μπορεί να βαθμολογήσει τον εαυτό του, ή β) κωλύεται να αξιολογήσει (π.χ. συνταξιούχος Αρχιερατικός, αποχρώσες ενδείξεις μεροληψίας, αποχώρηση από τη θέση και άρνηση να αξιολογήσει, κλπ), ή γ) ο αξιολογούμενος Εφημέριος είναι παράλληλα Ιεροκήρυκας ή Ηγούμενος Μονής με αδελφότητα άνω των 3 μοναχών ή δ) δεν υπάρχει Πρωτοσύγκελλος ή Γενικός Αρχιερατικός ή Αρχιερατικός Επίτροπος σε κάποια περιφέρεια, ή ε) για οποιονδήποτε άλλο λόγο στοιχειοθετείται αδυναμία ή απουσία του αξιολογητή, τότε ο Μητροπολίτης με Απόφασή του ορίζει αξιολογητές, επιλέγοντας από τους κληρικούς που συμμετέχουν ως μέλη στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο ή στο Επισκοπικό Δικαστήριο.

  15. Μπορεί ένας απλός εφημέριος να αξιολογήσει τον Αρχιερατικό ή τον Πρωτοσύγκελλο;

Ναι, διότι δεν τον αξιολογεί για  το ειδικό διοικητικό καθήκον της  θέσεως που κατέχει, αλλά για το έργο του ως Εφημερίου στην Ενορία που  είναι τοποθετημένος. Για τα ειδικά καθήκοντά του θα αξιολογηθεί  στο τέλος, στο κεφάλαιο Γ’ του Εντύπου Αξιολογήσεως.

  16. Η αυτοαξιολόγηση επηρεάζει τους βαθμολογητές ή την τελική βαθμολογία;

Όχι, δεν την  επηρεάζει. Ο βαθμός που βάζει  ο αξιολογούμενος στον εαυτό του  είναι ενδεικτικός της εικόνας  που έχει ο ίδιος για τον  εαυτό του, όχι στο μέτρο της αυτοπροβολής ή της καυχήσεως, αλλά του απολογισμού των πεπραγμένων κατά την περίοδο αξιολογησεως και της αυτοκριτικής. Δεν δεσμεύει ούτε επηρεάζει την κρίση των αξιολογητών, οι οποίοι βαθμολογούν με βάση τα κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί από την Ιεραρχία (άρθρο 11 του Κανονισμού 230/2012) και έχουν αποτυπωθεί στο Έντυπο Αξιολογήσεως.  Η αυτοαξιολόγηση δεν συνυπολογίζεται για την διεξαγωγή της βαθμολογίας του αξιολογούμενου.

  17. Η αξιολόγηση των ΕιδικώνΕφημεριακών Καθηκόντων (κεφάλαιο Γ’ του Εντύπου Αξιολογήσεως) μετράει στην τελική βαθμολογία;

Τα  Ειδικά Εφημεριακά καθήκοντα αξιολογούνται  σε δύο στάδια. Στον Πίνακα Β2, σε ότι  αφορά το φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε Ενορίας. Η  βαθμολογία σε αυτή την κατηγορία καθηκόντων συνυπολογίζεται στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας. Στον πίνακα του κεφ. Γ’ βαθμολογούνται επιπλέον καθήκοντα ποιμαντικής ή και διοικητικής φύσεως, που αφορούν την Ενορία και όχι μόνο, όπως υπεύθυνος νεότητας, προϊστάμενος Ναού, υπεύθυνος Φιλοπτώχου Ταμείου, υπεύθυνος κάποιου Ιδρύματος, Αρχιερατικός, Πρωτοσύγκελλος κλπ. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν κενές σειρές, ώστε να συμπληρωθούν αναλόγως κατά περίπτωση. Η βαθμολογία για αυτά τα ειδικά καθήκοντα γίνεται από τον εκάστοτε γενικό υπεύθυνο συντονισμού των ειδικών δράσεων, και δεν προσμετράται στην τελική βαθμολογία του Εντύπου Αξιολογήσεως. Λαμβάνεται όμως υπόψη κατά την κρίση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για τις προαγωγές.

  18. Η αξιολόγηση θα έχει ως συνέπεια την εφεδρεία ή τη διαθεσιμότητα;

Όχι. Η Αξιολόγηση αποτελεί εσωτερική υπόθεση της  Εκκλησίας. Οι Εκθέσεις Αξιολογήσεως τίθενται στον υπηρεσιακό φάκελο του κληρικού και δεν προξενούν καμία υπηρεσιακή ή μισθολογική συνέπεια σε αυτόν, παρά μόνο χρησιμεύουν κατά την διαδικασία των προαγωγών από βαθμό σε βαθμό. Δεν αποτελούν κοινοποιήσιμα έγγραφα, και επομένως δεν κοινοποιούνται σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Υπουργείο.

  19. Ο αξιολογούμενος λαμβάνει γνώση της βαθμολογίας του;

Ο αξιολογητής δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει σε κανέναν, ούτε στον αξιολογούμενο, το περιεχόμενο της Έκλεσης Αξιολογήσεως. Ο αξιολογούμενος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να λάβει γνώση της βαθμολογίας του, ακόμα και αντίγραφο της Έκθεσης Αξιολογήσεως, μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Μητροπόλεως, και στην περίπτωση αυτή υπογράφει πάνω στο έντυπο ότι έλαβε γνώση. Τα αντίγραφα που δίνονται αποτελούν προσωπικά έγγραφα του αξιολογούμενου και δεν επικυρώνονται.

  20. Ο πίνακας προακτέων και μη προακτέων  δημοσιεύεται? Γιατί χρειάζεται να συνοδεύει την μισθολογική κατάσταση, οπότε είναι δημόσιο έγγραφο.

Ο πίνακας προακτέων και μη προακτέων  δεν δημοσιεύεται, κοινοποιείται  όμως στη μισθοδοτούσα Αρχή (σήμερα ΔΟΥ, αύριο ΕΑΠ). Αποτελεί επομένως, ως Απόφαση Υπηρεσιακού για Κληρικούς  Συμβουλίου, δημόσιο έγγραφο με συνέπειες μισθολογικές, και γι αυτό το λόγο αποτελεί και αντικείμενο προσφυγής στην Ιερά Σύνοδο.