Όλα όσα πρέπει να γνωρίζω για το e-παράβολο για την έκδοση Άδειας Γάμου ή Διαζυγίου

Loading...


Απο τον Φεβρουάριο του 2014 έχει ανοίξει στο taxis η εφαρμογή e-παραβολο και ήδη πολλά παράβολα που οι πολίτες χρησιμοποιούσαν στις Δημόσιες Υπηρεσίες έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή.Δηλαδή ο πολίτης προμηθεύεται πλέον ηλεκτρονικά το παράβολό του και το καταθέτει στην Υπηρεσία που επιθυμεί,αντικαθιστώντας ουσιαστικά το παραδοσιακό έντυπο παράβολο που προμηθευόταν απο τις Δ.Ο.Υ.

         Στο σχεδιασμό του Υπουργείου είναι η αντικατάσταση των περίπου 1800 παραβόλων με ηλεκτρονική μορφή.

Σ’αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα παράβολα που απαιτούνται απο τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα για συγκεκριμένες διαδικασίες,όπως έκδοση Αδείας Γάμου ή Διαζυγίου.

Επειδή οι εφαρμογές των παραβόλων εντάσσονται σταδιακά στο TAXIS και απαιτούνται σχετικές διαδικασίες απο τις Υπηρεσίες που θα δέχονται τα e-παράβολα και τους χρήστες της εφαρμογής εκ μέρους των Υπηρεσιών ,παρουσιάζονται οι σχετικές οδηγίες του Υπουργείου

α)ΠΟΛ 1150/ 15-5-2014 < Θέμα: Συμπλήρωση – Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου>.

β) Οδηγίες για απόδοση πρόσθετου ρόλου σε Δημόσιους Φορείς και δικαιώματα χρήσης των εφαρμογών TAXISnet όπως η εφαρμογή e-παράβολο

γ)e-Παράβολο -Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα -Οδηγίες χρήσης 



Ετικέτες