Τι ισχύει με το δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου ως προς τα εκκλησιαστικά Νομικά πρόσωπα

Loading...


Εγκύκλιο σημείωμα εκδόθηκε εκ της Ιεράς Συνόδου της Ελλαδικής Εκκλησίας με θέμα «Ισχύς των διατάξεων περί αναγκαστικού δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου ως προς τα εκκλησιαστικά Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του Ν. 590/1977″.

Συγκεκριμένα αναφέρει: Ετικέτες