Προβλήματα με τις εισφορές από την μισθοδοσία των εφημερίων στο ΙΚΑ και οι λύσεις τους.

Loading...


Του Γεώργιου Σέργη, εκκλησιαστικού υπαλλήλου της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας 

ΠΕΡΙ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ

            Πολλές Μητροπόλεις και πολλοί Δημόσιοι φορείς έχουν πρόβλημα με την έκδοση Ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ, αφού εμφανίζονται ηλεκτρονικά οφειλές του Φορέων τους από μη αποδιδόμενες στο ΙΚΑ των κρατήσεων που απεικονίζονται στις Α.Π.Δ. από μισθοδοσίες αμειβομένων εκ του Ελληνικού Δημοσίου μέσω ΕΑΠ.

          Ως γνωστό όσοι διορίσθηκαν στο δημόσιο από τον Νοέμβριο του έτους 2011 και έπειτα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ και από τον Δεκέμβριο του 2013 οι κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ των εργαζομένων (3% επί των αποδοχών) και οι εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ του εργοδότη (επίσης 3%) απεικονίζονται στις Α.Π.Δ. και αποδίδονται στο ΙΚΑ.

          Το πρόβλημα των φορέων είναι δισδιάστατο. Δηλαδή οφειλές που εμφανίζονται μόνο από κρατήσεις ασφαλίσεως ΙΚΑ, και οφειλές που εμφανίζονται τόσο από κρατήσεις ασφαλίσεως ΙΚΑ όσο και από κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ όπως ισχύει αναδρομικά από τον Δεκέμβριο του 2013.

          Η πρώτη περίπτωση θεραπεύεται εύκολα. Αποστέλλουμε στο υποκατάστημα του ΙΚΑ έγγραφο με το Α.Φ.Μ. και τον Α.Μ.Ε της Μητροπόλεως και ζητούμε ταυτοποίηση ποσών που έχουν μείνει αταυτοποίητα στα ηλεκτρονικά συστήματα του ΙΚΑ λόγω λανθασμένης καταχώρησης Α.Μ.Ε. στα αρχεία μισθοδοσίας.

          Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο περίπλοκη. Το πρόβλημα εδώ δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η εγκύκλιος του ΙΚΑ βγήκε το Φεβρουάριο του 2014 και ζητούσε αναδρομική καταχώριση στην ΑΠΔ από τον Δεκέμβριο του 2013 των κρατήσεων-εισφορών του ΤΕΑΔΥ. Ωστόσο οι πληρωμές από την ΕΑΠ εκείνη την χρονική στιγμή είχαν προχωρήσει μέχρι και τον Μάρτιο του 2014 έχοντας αποδώσει ήδη τα ποσά αυτά στο ΤΕΑΔΥ όπως ίσχυε παλιότερα. Έτσι το ΙΚΑ δεν πήρε τα χρήματα και τα θεωρεί οφειλόμενα. Το ΕΤΕΑ έχει κάνει όπως μάθαμε μια προσπάθεια επιστροφής ή ενημέρωσης του ΙΚΑ περί των ποσών αυτών, ωστόσο από ότι φαίνεται στην πράξη δεν συμπεριέλαβε τελικά όλους τους φορείς.

          Η τακτοποίηση τώρα του κομματιού των οφειλών για τις ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ γίνεται πάλι με τον ίδιο τρόπο όπως ανωτέρω, για την περίπτωση όμως του κομματιού οφειλών από κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ η διαδικασία είναι διαφορετική.

Για να επιταχύνουμε την διαδικασία κάνουμε τα εξής βήματα:

1. Ζητάμε από το υποκατάστημα του ΙΚΑ να μας αναφέρει αναλυτικά, ανά μήνα, ποιες είναι οι οφειλές της Μητροπόλεως όπως εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά συστήματα τους.

2. Καταφεύγουμε στην αναλυτική μισθοδοσία της Μητροπόλεως μας και με τα στοιχεία που μας έδωσε το ΙΚΑ εντοπίζουμε ανά μήνα ποιες εισφορές και ποιες κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ σχηματίζουν αυτά τα ποσά. Φτιάχνουμε πίνακες όπως το παρακάτω υπόδειγμα.

3. Κάνουμε γραπτό αίτημα στην ΕΑΠ με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση eap@glk.gr και ζητάμε να μας δώσει βεβαίωση αποδόσεως στους δικαιούχους, των κρατήσεων – εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ όπως τα έχουμε καταγράψει στον πίνακα που φτιάξαμε δίδοντας μας και αυτή σχετικούς πίνακες ανά Α.Φ.Μ. εργαζομένου. Για τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επικοινωνούμε με την κ. Κουτρουμπή στο τηλέφωνο 210 3329803

4. Αφού λάβουμε τη βεβαίωση από την Ε.Α.Π. επικοινωνούμε με τον κ. Παπαϊωάννου στο τηλέφωνο 210 3275130 που είναι στο τμήμα εσόδων – εισφορών του Ε.Τ.Ε.Α. (δηλαδή και του ΤΕΑΔΥ) και του αναφέρουμε το πρόβλημά μας και στέλνουμε με FAX στο τηλέφωνο 210 3275131 την βεβαίωση και τους πίνακες που πήραμε από την ΕΑΠ μαζί με ένα διαβιβαστικό που με συντομία αναφερόμαστε στο πρόβλημά μας και ζητούμε να μας χορηγήσουν βεβαίωση καταβολής των εισφορών για το χρονικό διάστημα που ενδιαφερόμαστε ανά μήνα στο ΕΤΕΑ.

5. Λαμβάνοντας από το Ε.Τ.Ε.Α. (με FAX) την σχετική βεβαίωση όπου αναγράφονται τα «οφειλόμενα» ποσά αναλυτικά ανά μήνα που αντί να πάνε στο ΙΚΑ είχαν πάει στο Ε.Τ.Ε.Α., πάμε στο υποκατάστημα του ΙΚΑ και ζητάμε, σύμφωνα με το έγγραφο Ε/4/24-3-2014 του ΙΚΑ προς τα υποκαταστήματα του, άμεσα να μας δώσουν χειρόγραφη Ασφαλιστική ενημερότητα. Στο μεταξύ το ΕΤΕΑ (όπως γράφει η βεβαίωση που δίνει) θα αποκαταστήσει και ηλεκτρονικά την «οφειλή» ώστε μετά από λίγο καιρό να λαμβάνεται και ηλεκτρονικά η ενημερότητα.Ετικέτες