Ποίος θα αξιοποιήσει την εκκλησιαστικήν περιουσίαν;-Ο ρόλος αμερικανικής εταιρείας

Loading...


Έμπιστον πρόσωπον του Οικ. Πατριάρχου φέρεται να είναι ο σύνδεσμος με την Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και την αμερικανικήν εταιρείαν, η οποία θα χειρισθή την υπόθεσιν αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας. 

Η συνέχεια εδώ Ετικέτες