Ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και στο Περιβάλλον από την «Αποστολή» (ΦΩΤΟ)

Loading...


Πρωτοβουλίες προώθησης της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος αναλαμβάνει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μέσω του προγράμματος ΜΟΣΧΑΤΟ – ΤΑΥΡΟΣ: ΣΥΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Το έργο υλοποιείται στην περιοχή του Μοσχάτου – Ταύρου από τη Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στην οποία επίσης μετέχουν ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ και οι εταιρείες ΕΩΣ Αναπτυξιακή και Ανταποδοτική Ανακύκλωση.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην υποστήριξη δημοτών του Μοσχάτου-Ταύρου με σκοπό την προώθησή τους στην απασχόληση, αφού πραγματοποιήθηκε σχετική έρευνα με σκοπό την διάγνωση των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών της περιοχής και της ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της. Το έργο χρηματοδοτείται από την δράση 7 Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Εξήντα τέσσερις (64) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, υποστηρίζονται από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής με σκοπό αφενός την προώθηση στην απασχόληση και αφετέρου την ίδρυση και λειτουργία τριών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.). Η έρευνα κατέδειξε την ανάγκη για υποστήριξη Κοιν.Σ.Επ. με συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και φύλαξης κτιρίων και χώρων, δημιουργίας και συντήρησης χώρων πρασίνου, καθώς και οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Η ιστοσελίδα www.entergreen.gr προσφέρει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις πρωτοβουλίες υποστήριξης των συμμετεχόντων, τις ενέργειες ενημέρωσης της τοπικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και άλλα νέα σχετικά με την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Θεωρώντας την συνδρομή της επιχειρηματικής κοινότητας, τα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών σημαντικό παράγοντα επιτυχίας των στόχων του προγράμματος για την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της ανάπτυξης στην περιοχή, η Α.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΙΚΟΤΗΤΑ καλεί όσους επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο της ενάντια στην κοινωνική περιθωριοποίηση των ανέργων να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2130 184400 ή ηλεκτρονικά στο enter.green@yahoo.gr.

P1010748.JPG
P1010753.JPG
P1010756.JPG


Ετικέτες