Δισκοφορία υπέρ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά και υπέρ του Παναγίου Τάφου

Loading...


Δισκοφορία υπέρ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά και υπέρ του Παναγίου Τάφου αποφάσισε η ΔΙΣ και η σχετική εγκύκλιος αναφέρει: 
Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 4ης μηνός Φεβρουαρίου 2014, υπομιμνήσκομεν υμίν το υπέρ της Ιεράς Μονής Σινά και του Παναγίου Τάφου καθήκον συμπαραστάσεως του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού, και παρακαλούμεν, όπως παραγγείλητε τοις Ευλαβεστάτοις Εφημερίοις της καθ᾿ υμάς Θεοσώστου Επαρχίας την περιφοράν των ως κάτωθι Δίσκων :

1.«Υπέρ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά» την Δ´ Κυριακήν των Νηστειών, 30ην Μαρτίου 2014, καταθέτοντες το συλλεγησόμενον ποσόν εις τον υπ’ αριθμ. 146/558046 – 32 Λογαριασμόν της Εθνικής Τραπέζης (Υποκατάστημα Μητροπόλεως – Αθηνών).

2.«Υπέρ του Παναγίου Τάφου» το εσπέρας της Μεγάλης Πέμπτης, 17ην Απριλίου 2014, καταθέτοντες το συλλεγησόμενον ποσόν εις τον υπ’ αριθμ. 146/558063 – 30 Λογαριασμόν της Εθνικής Τραπέζης (Υποκατάστημα Μητροπόλεως – Αθηνών).

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας ΓαβριήλΕτικέτες