Έκτακτη Συνέλευση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος-Η θεματολογία

Loading...


Η Έκτακτη Συνέλευση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα το χρονικό διάστημα 25-27 Φεβρουαρίου και μεταξύ άλλων θα αποφασίσει και για την πλήρωση της Μητρόπολης Κίτρους & Κατερίνης. 

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου. 

Επί τάπητος θα τεθεί και το θέμα της διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας, ενώ θα συζητηθεί ακόμη και η πρόταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί ιδρύσεως προσωποπαγούς Ιεράς Μητροπόλεως Φαρσάλων, αποσπωμένης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων».

Το πρόγραμμα των εργασιών έχει ως εξής: 
Αριθμ. Πρωτ. 560
Διεκπ. 276
Αθήνησι 7η Φεβρουαρίου 2014

Π Ρ Α Ξ Ι Σ

Έχοντες υπ’ όψει :
1.Τας διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτ. β΄ και παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
2.Την από 3.2.2014 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Σ υ γ κ α λ ο υ μ ε ν

την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος εις Έκτακτον Συνέλευσιν Αυτής, από 25ης έως 27ης μηνός Φεβρουαρίου 2014, ορίζομεν δε τόπον Συνεδριάσεως την αίθουσαν των Συνεδριών του Συνοδικού Μεγάρου (Ιασίου 1) και ώραν ενάρξεως της Συνεδρίας την 9ην πρωινήν.

Τη 25η Φεβρουαρίου 2014 τελεσθήσεται Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις το Καθολικόν της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πετράκη υπό του νεωτέρου τη τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου, συνωδά τω άρθρω 4, παράγρ. 1, του υπ’ αριθμ. 1/1977 Κανονισμού «Περί ᾿Εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Τρίτη
25η Φεβρουαρίου 2014

6.30 – 8.30 π.μ.

9.00 π.μ.
11.00 π.μ.
11.30 π.μ.

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις το Συνοδικόν Παρεκκλήσιον των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Καθολικόν της ῾Ιεράς Μονής Πετράκη, ιερουργούντος του νεωτέρου τη τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου.

1.Εναρκτήριος ῾Ιερά Ακολουθία εις το Μέγα Συνοδικόν.
2.Προσφώνησις του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Προέδρου της ῾Ιεράς Συνόδου της ῾Ιεραρχίας προς τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Συνέδρους.
3.Αντιφώνησις του Σεβασμιωτάτου Αντιπροέδρου της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.
4.Εκλογή της εξ Αρχιερέων Επιτροπής διά τας εις τον Τύπον ανακοινώσεις.
5. Εισήγησις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, με θέμα: «Ενημέρωσις περί του νέου προτεινομένου μεταλυκειακού προγράμματος εκπαιδεύσεως εις τα Εκκλησιαστικά Λύκεια».
Διάλειμμα.
6.Συζήτησις επί της ως άνω Εισηγήσεως.

Τετάρτη
26η Φεβρουαρίου 2014

9.00 π.μ.
11.00 π.μ.
11.30 π.μ.

Εναρκτήριος Προσευχή.
1.Ανάγνωσις και Επικύρωσις των Πρακτικών της προηγουμένης Συνεδρίας.
2. Εισήγησις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, με θέμα: «Νέαι δυνατότητες αξιοποιήσεως της Εκκλησιαστικής Περιουσίας εν σχέσει προς τα της δεινής οικονομικής καταστάσεως των ευαγών Ιδρυμάτων της Εκκλησίας ημών».
3. Συζήτησις επί της ως άνω Εισηγήσεως.
Διάλειμμα.
4.Εισήγησις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, με θέμα: «Παρουσίασις της προτάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί ιδρύσεως προσωποπαγούς Ιεράς Μητροπόλεως Φαρσάλων, αποσπωμένης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων».
5. Συζήτησις επί της ως άνω Εισηγήσεως

Πέμπτη
27η Φεβρουαρίου 2014
9.00 π.μ.
11.00 π.μ.
11.30 π.μ.

1. Πλήρωσις της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους και Κατερίνης.
Διάλειμμα.
2. Ψήφισις Κανονισμών.
3. Υπηρεσιακά θέματα.

† Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ



Ετικέτες