ΚΥΠΡΟΣ: Η δεύτερη τελετή αποφοίτησης της Θεολογικής Σχολής

«Έξι έτη μετά τρυγούμε για δεύτερη φορά τους γλυκείς καρπούς τής γνώσης και των λοιπών επιτευγμάτων της Σχολής. Με χαρά προσφέρουμε στην Εκκλησία μας και στην κοινωνία τη δεύτερη σειρά αποφοίτων της, με την ελπίδα ότι θα υπηρετήσουν τον Χριστό και το Ευαγγέλιο για το καλό και τη σωτηρία του λαού μας».

Λόγια βγαλμένα «εκ τών μυχών» τής ψυχής τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου κατά την, χάριτι καί ευδοκία Θεού, δεύτερη τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών τής Θεολογικής Σχολής τής Εκκλησίας Κύπρου, που έλαβε χώρα το εσπέρας τής Παρασκευής 25ης Σεπτεμβρίου.

Στη λιτή, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, εφετεινή τελετή, το παρόν τους έδωσαν ο Υπουργός Παιδείας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, εκπρόσωπος τής Ελληνικής Πρεσβείας, οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων Κύπρου και Frederick, ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Επιθεωρητές και Εκπαιδευτικοί.

Η θεολογική Σχολή ήταν ένα όραμα ζωής για τον Προκαθήμενο τής Εκκλησίας τής μαρτυρικής Κύπρου, που από πέρσι προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία ανθρώπους χρηστούς, «οίτινες ικανοί έσονται καί ετέρους διδάξαι» (Β΄ Τιμ. 2,2).

Άτρυτοι οι κόποι και αδιάλειπτος ο αγώνας όλων εκείνων που έχουν στρατευθεί εξ αρχής στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Διεύθυνση, Καθηγητές, γραμματειακό και λοιπό προσωπικό. Τρυγούν όμως, φέτος, για δεύτερη φορά, πολλούς εύχυμους και πέπειρους καρπούς.

«Επί τής Σχολής αυτής» η Εκκλησία Κύπρου στηρίζει πολλές ελπίδες. Μόνιμος στόχος η διάπλαση ήθους «μορφωμένος διά πολλών γνώσεων άνθρωπος, αλλά στερούμενος ήθους καί χαρακτήρος είναι μάλλον αίτιος βλάβης ή ωφελείας!»

«Δέν νομίζομεν πολύ δύσκολον τήν ίδρυσιν Θεολογικής Σχολής εν Κύπρω». Χρειάστηκε μισός αιώνας, κρίμασιν οίς Κύριος μόνον οίδε, τα λόγια του ευκλεούς και κλεινού Εθνάρχου Μακαρίου να γίνουν πραγματικότητα «Ευχής έργον θά ήτο, εάν η Εκκλησία Κύπρου, πλήν τής λειτουργούσης σήμερον Ιερατικής Σχολής, είχε καί Θεολογικήν Σχολήν, διά νά παρέχη ούτω εις τούς νέους κληρικούς της πλήρη θεολογικήν κατάρτισιν. Μία τοιαύτη πανεπιστημιακού επιπέδου Σχολή μεγάλως καί ποικίλως θά συμβάλη εις τήν εξύψωσιν τής Εκκλησίας καί τήν προαγωγήν τού πολυσχιδούς έργου της». (22 Ιουν. 1969)

Συγχαρητήρια για τη σημερινή κατάκτησή σας! Μπορείτε να κατακτήσετε πολλά περισσότερα «οπλιστείτε με αλήθεια και υπομονή και πορευτείτε σε έναν κόσμο που δεν θα σας διαμορφώσει, αλλά εσείς θα διαμορφώνετε ός δ άν ποιήση καί διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται εν τή βασιλεία τών ουρανών» (Ματθ. 5,19)».

Αρχιμ. Τριφύλλιος Ονησιφόρου

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου