Συλλυπητήριο γράμμα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου προς τον Πατριάρχη Μόσχας για την εκδημία του Βλαδίμηρου

Loading...


Συλλυπητήριο μήνυμα στον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλο απέστειλλε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος για την εκδημία του Προκαθημένου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας κ. Βλαδίμηρου

Αναλυτικά το μήνυμα:

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Μόσχας καί Πατριάρχα πασῶν τῶν Ρωσιῶν, λίαν ἡμῖν ἀγαπητέ καί περισπούδαστε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, κύριε Κύριλλε, τήν Ὑμετέραν γερασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Μετά βαθυτάτης θλίψεως ὡς ἄνθρωποι ἐδέχθημεν τήν εἴδησιν τοῦ θανάτου τοῦ γεραροῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Βλαδιμήρου.

Ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης ὑπηρέτησε πιστῶς καί δι’ ὅλων αὐτοῦ τῶν δυνάμεων, σωματικῶν καί πνευματικῶν, τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας ἐπί μακρόν χρόνου διάστημα.

Συλλυπούμενοι θερμῶς τῇ Ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ Μακαριότητι, τῇ σεβασμίᾳ Ἱεραρχίᾳ, τῷ ἱερῷ κλήρῳ καί τῷ εὐσεβεῖ λαῷ τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἐπί τῇ τελευτῇ τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου αὐτῆς, δεόμεθα ὁλοθύμως τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ὅπως κατατάξῃ τήν ψυχήν τοῦ μεταστάντος ἐν σκηναῖς δικαίων, ἀναδείξῃ δέ συντόμως ἄξιον διάδοχον αὐτοῦ.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,
τῇ 7ῃ Ἰουλίου 2014.
 Ετικέτες