Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Πατρών Χρυσοστόμου: Μη χάνετε την ελπίδα

Loading...


«Αυτή η μεγάλη γιορτή, αυτή η κένωση του Θεού, δίδει σήμερα, μέσα στο ζοφερό παρόν που διέρχεται η ανθρωπότης, το έναυσμα να κατακλύση τις καρδιές μας η αισιοδοξία, το θάρρος, η ελπίδα, η χαρά.» αναφέρει μεταξύ άλλων στο Χριστουγεννιάιτκο μηνυμά του ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. 

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής: 
Προς
το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε».

          Ο ιερός υμνογράφος με χαρά και αγαλλίαση καλεί τους ανθρώπους όπου γης, να δοξολογήσουν τον Θεό, γιατί η προσδοκία των εθνών έγινε πραγματικότης. Τα δεσμά ελύθησαν και ο άνθρωπος ελευθερώνεται πλέον από την προγονική κατάρα, μέσα από την εκούσια κένωση, το άδειασμα του Θεού. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, «ίνα τον άνθρωπον Θεόν απεργάσηται».

«Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε».

          Ελάτε οι άνθρωποι, ενωθήτε με τις ουράνιες δυνάμεις, υποδεχθήτε «τον Άρτον τον εξ ουρανού καταβάντα».
          Δεν πρόκειται για ένα απλό επισκέπτη. Δεν έρχεται ένας ισχυρός ηγέτης. Δεν κατεβαίνει άγγελος από τον ουρανό, για να μας φέρη κάποιο μήνυμα.
          Ο ίδιος ο Θεός σαρκώνεται, αφού «ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, ούτε άλλη κτιστή δύναμις» ηδύνατο να αποκαταστήση την αμαυρωθείσαν εικόνα και να ανακαινίση την σύμπασαν κτίσιν.

          «Χριστός επί γης, υψώθητε».

          Οι πεσμένοι και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, οι ζώντες μέσα στον γνόφο της αγνωσίας του Θεού, ήλθε η ώρα να σηκώσετε το κεφάλι. «Τα αρχαία παρήλθεν. Ιδού γαρ γέγονε τα πάντα καινά…». Οι απελπισμένοι και απογοητευμένοι από τις δυσκολίες της ζωής μη λυγίζετε. Είστε πλέον νικηταί, γιατί είναι μαζί μας ο Ιησούς Χριστός.

          «Άσατε τω Κυρίω, πάσα η γη».

          Σκιρτήσατε, χορεύσατε οι γηγενείς. Ευφρόσυνον χορό συστήσατε. Την λύπη διαδέχεται η χαρά, τον πόνο και τα βάσανα διαδέχεται η ευλογία.

          «Καί εν ευφροσύνη ανυμνήσατε Λαοί».

          Ενωθήτε όλοι οι άνθρωποι σήμερα, απ’ άκρου εις άκρον της γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων και άσατε παναρμόνια ωδή· «κενούται γαρ η θεότης… ανακαινούται δε το ανθρώπινον, διά της προς το θείον ανακράσεως, θείον γινόμενον» (Αγ. Γρηγόριος Νύσσης).

          Αυτό το πανηγύρι, αυτή η μεγάλη γιορτή, αυτή η κένωση του Θεού, δίδει σήμερα, μέσα στο ζοφερό παρόν που διέρχεται η ανθρωπότης, το έναυσμα να κατακλύση τις καρδιές μας η αισιοδοξία, το θάρρος, η ελπίδα, η χαρά.

          Τα Χριστούγεννα είναι το ξανάνιωμα του παλιωμένου κόσμου. Γιατί να λυπούμεθα; Γιατί να θλιβώμεθα και να απογοητευώμεθα; Γιατί να χάνωμε τον ενθουσιασμό μας και την αισιοδοξία μας; Τι κι αν έρχωνται δυσκολίες της ζωής; Τι κι αν μας ταλαιπωρούν προς καιρόν οι ανθρώπινες καταστάσεις, οι οποίες «ως νεφίδιον» παρέρχονται;

          Εμείς δεν έχομε το πολίτευμά μας ενταύθα. Ο σκοπός μας και ο προορισμός μας είναι η ουράνια και αιώνια πατρίδα.

          Ελάτε λοιπόν αδελφοί, μικροί και μεγάλοι. Ελάτε να χαρούμε. Δείτε με θάρρος την ζωή. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας.

          Μη χάνετε την ελπίδα και την ευφροσύνη της καρδιάς. Δεν είμαστε μόνοι μας πλέον επάνω στην γη. Δεν μπορεί καμμιά δύναμη να μας κάμψη το φρόνημά, να εμποδίση την πορεία μας προς την λύτρωση.

          Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Είναι μαζί μας. Είναι στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, εφ’ όσον Τού ανοίξωμε την πόρτα.

          Ναί, είναι ίσως κάποιοι που άργησαν, δεν θέλησαν μέχρι τώρα, ή δεν μπόρεσαν να Τού ανοίξουν, για να Τον φιλοξενήσουν. Ας το κάνουν τώρα. Τούς βλέπομε και χαιρόμεθα. Σπεύδουν να Τον προσκαλέσουν, για να μείνη μαζί τους.

Ίσως κάποιοι ακόμη επιμένουν στην άρνηση. Εκείνος όμως  περιμένει και επιμένει, λέγοντάς μας: «Διά σε την δόξαν εκένωσα, τον Πατέρα είασα και προς σε ήλθον τον μισούντα με και αποστρεφόμενον. Φάγε με είπον, και λέγω σοι, και πίε με…». Θέλει όλους να μας αγκαλιάση. Θέλει να κάνη την καρδιά όλων μας τόπον δοχής, όχι μόνο φιλοξενίας προσκαίρου, αλλά μονίμου διαμονής, προς ευλογία, σωτηρία και αγιασμό μας.     

Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα!

Καλή Πρωτοχρονιά!

Χριστούγεννα 2013

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ