Ο σύγχρονος Φαραώ, η εργασία και η προσευχή…

Loading...


Πώς μπορεί ένας σύγχρονος πονηρός Φαραώ να σπρώχνει τους ανθρώπους για δουλειά και μόνο δουλειά για να μην υπάρξει όρεξη για λατρεία στο Θεό

Μετάφραση, ανάλυση, σχόλια του Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία 

ΕΞΟΔΟΣ (5,6,14)

Διαταγές στους επιστάτες των αγγαρειών (5,6-14)
Ό Φαραώ διέταξε τούς εργοδότες του λαού και τούς επιτρόπους του και τούς είπε: «Δεν θα δίνετε πια άχυρο στον λαό αυτό για να κατασκευάζειπλίνθους, όπως πρώτα- να πηγαίνουν μόνοι τους να μαζεύουν άχυρο-και θα απαιτείτε απ’ αυτούς τόσες πλίνθους όσες έκαναν και πρώτα – δεν θα τις ελαττώσετε καθόλου- γιατί είναι οκνηροί. 
Γι’ αυτό φωνάζουν λέγοντας- «άφησε μας να πάμε να προσφέρουμε θυσία στον Θεό μας». Να γίνουν βαρύτερες οι εργασίες των ανθρώπων αυτών για να στρέψουν την προσοχή τους σ’ αυτές και όχι σε μάταια λόγια».

«Έτσι οι εργοδηγοί και οι επίτροποι του λαού έλεγαν σ’ αυτόν: «Αυτό λέγει ό Φαραώ- δεν θα σας δίνω πια άχυρο. Πηγαίνετε μόνοι σας να συλλέγετε άχυρο, όπου μπορείτε να το βρείτε- αλλά δεν θα γίνει καμιά ελάττωση της εργασίας σας». Καί διασκορπίστηκε ό λαός σ’ όλη την γη της Αιγύπτου, για να βρει καλάμια αντί για άχυρα. Οι δέ εργοδότες τούς βίαζαν λέγοντας: «Τελειώνετε την ημερήσια εργασία σας ακριβώς όπως και όταν σας δινόταν άχυρο».
«Και μαστιγώθηκαν οι Ισραηλίτες προϊστάμενοι, τούς οποίους είχαν διορίσει σ’ αυτούς οι εργοδότες του Φαραώ. «Γιατί -τούς έλεγαν – και σήμερα δεν συμπληρώσατε την καθορισμένη, όπως και πρώτα, ποσότητα των πλίνθων»;

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ό Φαραώ όχι μόνον δεν έδωσε άδεια στους Εβραίους να λατρεύσουν τον Θεό στην έρημο, όπως του ζήτησε ό Μωυσής, αλλά τούς επιβάρυνε και με νέες αγγαρείες. Πρώτα οι Εβραίοι έκαναν για τα έργα των Αιγυπτίων πλίνθους ζυμωμένες με άχυρα (1,14) για να είναι στερεές, αλλά τα άχυρα τα έδιναν οι Αιγύπτιοι. Τώρα όμως ό Φαραώ διέταξε τούς επιστάτες των καταναγκαστικών έργων των Εβραίων να μη δίνουν σ’ αυτούς άχυρα, αλλά να πηγαίνουν οι ίδιοι οι Εβραίοι στα χωράφια να μαζεύουν άχυρα και να είναι μάλιστα υποχρεωμένοι να παράγουν τον ίδιο αριθμό πλίνθων, όπως και πρώτα, πού τούς δινόταν το άχυρο (στίχ. 7-9). Ή εργασία τώρα των Εβραίων, με την νέα αύτη καταναγκαστική εργασία, γινόταν διπλάσια και ακόμη περισσότερο κοπιαστική από πριν, γιατί δεν ήταν εύκολη δουλειά το μάζεμα άχυρων. «Δεν έχω κανένα να με βοηθήσει να κάνω πλίνθους, δεν έχω καθόλου άχυρο», φωνάζει με πικρία ένας Αιγύπτιος της 19ης δυναστείας.
Οι Εβραίοι ζήτησαν άδεια για προσευχή και ό Φαραώ τούς έβαζε για δουλειά. Κάποιος πονηρός Φαραώ πιέζει και σήμερα τούς ανθρώπους και τούς σπρώχνει όλο για δουλειά – δουλειά, χωρίς να τούς αφήνει καθόλου χρόνο για προσευχή!…