Ο Μόσχας Κύριλλος για την προπαγάνδα της ελεύθερης αγάπης

Loading...


Μόσχας Κύριλλος: Στις 20 Μαρτίου 2019, εγκαινιάζοντας τη συνεδρίαση του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συνεδρίου ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλος μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένεις των ιερέων στην εποχή μας.

«Η κρίση των οικογενειακών αξιών που έπληξε την σημερινή κοινωνία, άγγιξε και τις οικογένεις των ιερέων.

Υπάρχει μια αρνητική δυναμική στην διατήρηση των οικογενειών των ιερέων και γενικώς της ατμόσφαιρας σε αυτές τις οικογένειες».

Ένας από τους λόγους που ανέφερε ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι η ολέθρια επίδραση του πολιτισμού, επειδή οι οικογένειες των ιερέων δεν βρίσκονται σε απομόνωση.

Ο Πατριάρχης κάλεσε να ενεργοποιηθούν οι προσπάθειες για την καθιέρωση των οικογενειακών αξιών και την προστασία της νέας γενιάς από την προπαγάνδα της λεγόμενης ελέυθερης αγάπης.

«Ό, τι και να γίνει, ο ιερέας πρέπει να έχει την οικογένειά του ως ένα ιερό, ως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής του.

Η οικογένειά του είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να μιμούνται και άλλες οικογένειες, και γι’αυτό πρέπει να διδάσκουμε τους φοιτητές των θεολογικών σχολών πώς να προσέχουν αυτό το πολύτιμο αγαθό».tilegrafima.gr